Ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible en la Comunitat Valenciana 2020

Termini de sol·licitud del 2 al 30 de març de 2020

Del 2 al 30 de març es podran sol·licitar les subvencions destinades a la promoció de l'economia sostenible en la Comunitat Valenciana, a través del finançament d'actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l'Economia del Bé Comú (EBC).

Entre les entitats que poden acollir-se a aquestes ajudes, es troben les cooperatives, en funció d'una sèrie de criteris:

a) Associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la promoció i foment dels principis vinculats a l'empresa social i/o de la EBC.

b) Xicotetes i mitjanes empreses (pimes) amb personalitat jurídica pròpia que realitzen actuacions vinculades amb la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de la EBC.

c) Centres, instituts i ens universitaris especialitzats que duguen a terme activitats d'investigació i/o formació especialitzada en matèries vinculades a l'economia sostenible, l'empresa social o la *EBC, ja tinguen personalitat jurídica pròpia, ja depenguen o es troben adscrits a una universitat.

EXCEPCIÓ: Les pimes que hagen sigut beneficiàries de subvenció en les convocatòries d'ajudes a l'economia sostenible de l'any 2019 o 2018 NO PODRAN ACCEDIR NI SER BENEFICIÀRIES DE LES AJUDES DE LA PRESENT CONVOCATÒRIA DE 2020.

El termini de presentació de sol·licituds d'aquestes ajudes serà del 2 al 30 de març de 2020, tots dos inclosos

Ajudes Economia Sostenible

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada de les ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible en la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2019/12431]

+ info, procediment i actuacions subvencioanbles

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18212&version=amp

Publicada: 05/02/2020

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA