FEVECTA i el COEV realitzaran accions conjuntes de formació i assessorament per als seus associats

El personal tècnic de FEVECTA atendrà gratuïtament les consultes dels col•legiats sobre la constitució i gestió de les cooperatives de treball dels seus clients

El degà del Col•legi d'Economistes de València (COEV), Juan Manuel Pérez Mira, i el president de la Federació Valenciana de Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA), Emilio Sampedro, han signat un conveni de col•laboració pel qual les dues entitats realitzaran accions formatives conjuntes i d'assessorament mutu en benefici dels associats a ambdues entitats.

D'acord amb el conveni, FEVECTA i el COEV organitzaran seminaris, jornades o altres activitats divulgatives en matèria d'economia social, cooperativisme o de temàtica econòmica, fiscal o laboral, d'interès comú per als associats d'ambdues entitats. Així mateix, a petició del Col•legi d'Economistes, FEVECTA participarà en aquells cursos o jornades que aquesta entitat organitza habitualment per als seus col•legiats sobre matèries relacionades amb el cooperativisme i l'economia social.

Sinergies entre el personal tècnic

El conveni signat té com a objectiu establir sinergies i optimitzar recursos per a ambdues entitats. De fet, aquest conveni suposarà un compromís de suport mutu entre el personal tècnic de les dues entitats per assegurar el correcte assessorament entre els seus respectius col•legiats i afiliats sobre aquelles matèries específiques de cadascuna de les entitats. Pel que fa al personal tècnic de FEVECTA, estarà a disposició dels i les economistes col•legiats de COEV per atendre les seues consultes i assessorar-los sobre qualsevol aspecte relacionat amb la constitució i gestió d'una cooperativa de treball de forma totalment gratuïta.

Tant el president de FEVECTA com el degà del COEV han valorat molt positivament aquest acord, que servirà per reforçar la col•laboració existent entre ambdues entitats en matèria de formació, informació i assessorament. "Volem que els i les economistes siguen els nostres aliats per prescriure als seus clients la cooperativa de treball a l'hora d'iniciar una activitat o negoci i aconseguir que cada dia més persones coneguen els avantatges d'aquesta forma d'empresa", ha explicat Sampedro. Per la seua banda, Pérez Mira ha manifestat l'interès del col•lectiu d'economistes per l'Economia Social.

Publicada: 24/10/2013