"Les cooperatives de crèdit han concedit finançament per més de 87.000 milions d'euros"

La Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (UNACC) i Cajamar, Caixa Rural celebren a València una Jornada sobre Banca Cooperativa i Pimes

La Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (UNACC) i Cajamar, Caixa Rural, amb el patrocini del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, van celebrar aquest dijous la Jornada Banca Cooperativa i Pimes al Palau de la Música de València, amb el títol" Banca cooperativa i emprenedoria", un esdeveniment al qual van assistir més de 400 persones, entre emprenedors, pimes i autònoms.

La Jornada va estar inaugurada per Antonio Pérez Lao, president de la Fundació Cajamar, Caixa Rural i Marta de Castro, secretària general de la UNACC. De Castro ha assegurat que aquest any s'ha volgut centrar la Jornada en el marc de l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove 2013-2016, tenint com a referent la figura de l'emprenedor. "Pretenem aprofundir en el procés d'emprenedoria com a element imprescindible per crear empreses i riquesa i eixir de la crisi, així com en el paper que exerceixen les cooperatives de crèdit com a fonts de finançament, gràcies a la seua forta vinculació territorial i al coneixement dels mercats locals", ha comentat.

Durant el seu discurs, la secretària general de la UNACC ha afirmat que ara hi ha una oportunitat per emprendre, gràcies a dues tendències favorables: els guanys significatius en competitivitat-preu i l'augment de les exportacions. No obstant, ha volgut assenyalar que hi ha una sèrie de factors intrínsecs en el teixit empresarial que cal millorar: "El principal problema de les empreses espanyoles rau en la seua insuficient grandària. Dels 3.190.000 d'empreses que existeixen, més del 92% té menys de 10 empleats. La mida empresarial és sens dubte un factor important que condiciona la seua competitivitat en la mesura que un menor tamany implica un menor múscul per escometre inversions i per eixir a l'exterior. I un clar exemple es pot veure en aquesta Comunitat. Segons les últimes dades de l'INE, de les 337.161 empreses censades a la Comunitat Valenciana, més de 320.000 tenen menys de 10 empleats i fins i tot hi ha 178.000 sense cap assalariat", ha assenyalat. A més, De Castro ha volgut recalcar que el 61,8% de les exportacions es concentra a la Unió Europa, que és un dels mercats més madurs i amb menor taxa de creixement del món.

"És absolutament necessari que tots treballem per contribuir a compensar aquestes desavantatges, sobretot amb dues línies d'actuació: polítiques públiques de suport a l'emprenedoria i la internacionalització i mesures enfocades al finançament de bons projectes", ha assegurat.

Tenint en compte el finançament, la secretària general de la UNACC ha volgut recalcar que les cooperatives de crèdit fan el paper de socis de confiança per a autònoms, emprenedors i pimes. "Sí que hi ha una altra manera de fer banca. El model de la banca cooperativa té les seues senyes d'identitat en un profund coneixement del territori on desenvolupa la seua activitat i una proximitat als seus socis i clients. Les fortes relacions professionals i comercials faciliten les tasques de concessió de crèdit i abaratixen els costos d'estudi i seguiment de les operacions en un marc de confiança recíproca i lleialtat mútua", ha comentat.

De fet, en l'actualitat, les cooperatives de crèdit tenen una cartera de crèdit concedit de més de 87.000 milions d'euros, equivalent a un 8% del PIB espanyol. Això suposa tenir una quota de mercat en crèdit del 6%, quota que s'ha vist incrementada, ja que el sector és conscient que en aquests moments cal impulsar l'economia, recolzant els projectes de veritat, viables i de qualitat, que generen ocupació i riquesa per al país. De fet, la quota ha crescut en 80 punts bàsics des de 2008, passant del 5,24% del 2008 al 6,04% que té ara.

"I en aquesta comunitat autònoma el suport és total, gràcies a les 33 cooperatives de crèdit que estan establertes a la regió. En el primer semestre de l'any, la cartera de crèdit atorgada a la Comunitat Valenciana per les cooperatives de crèdit supera els 13.200 milions d'euros, és a dir, un 13% del PIB de la comunitat autònoma. A més, les quotes de mercat en crèdit en aquesta Comunitat són més elevades que la mitjana nacional. Així, les cooperatives de crèdit tenen una quota de crèdit del 17,92% a Castelló i del 9,5% a València", ha assegurat De Castro.

La secretària general ha volgut concloure la seua intervenció assegurant que si bé la crisi està deixant patent la por a l'exclusió financera d'alguns territoris amb el tancament d'oficines i la retallada de plantilles, "les cooperatives de crèdit segueixen demostrant ser un exemple de flexibilitat, adaptació i preocupació per l'entorn, afavorint, com sempre han fet, la inclusió financera de famílies i pimes. Aquesta és la seua essència i tradició. Més del 35% de les oficines de les cooperatives de crèdit es troba en poblacions amb menys de 5.000 habitants, el que demostra que aconsegueixen evitar, en molts territoris i per a moltes famílies i empreses, el risc d'exclusió financera", ha afirmat.

Fomentant de l’emprenedoria

Durant l'esdeveniment, a més, s'ha comptat amb l'experiència de Joan Mir Piqueras, director general d'Anecoop. En la seua ponència, “El cooperativisme, un exemple d'internacionalització”, ha donat la seua visió sobre com aquesta cooperativa valenciana ha estat capaç d’estendre per diversos països sota la convicció que la internacionalització és clau per aconseguir la competitivitat global del negoci.

A continuació, Elisa García Grande, directora general de l'Institut de Comerç Exterior (ICEX), ha abordat les diferents línies de finançament existents i les vies perquè una empresa isca a l'exterior, atès que en èpoques de crisi, exportar pot constituir una eixida. Per la seua banda, Francisco Ferraro García, catedràtic d'Economia Aplicada, ha parlat d'Institucions i emprenedoria.

A la taula rodona, s'han abordat les experiències concretes de la banca cooperativa europea com a motor de creixement d'empreses. Luis Rodríguez González, director financer de Cajamar, Caixa Rural, Erik Vermeulen, mànager de Rabobank i Bert Beyebach, manager director de Crédit Agricole han explicat com funciona el model de banca cooperativa a cada país i quines són les seues principals particularitats.

La ponència de tancament ha estat a càrrec de Jordi Sevilla Segura, exministre d'Administracions Públiques i sènior Advisor de PWC, que ha parlat de la situació econòmica a Espanya, en Creixement al comptat, analitzant l'important pes que ha tingut el crèdit bancari en el creixement del PIB.

L'acte de cloenda l'ha realitzat Inmaculada Gutiérrez Martínez, sotsdirectora general del treball autònom del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Aquest esdeveniment s'emmarca dins de les iniciatives que té programades la UNACC per col•laborar amb el teixit empresarial espanyol en el seu procés d'internacionalització i millora del finançament. De la mà de les cooperatives de crèdit i amb la col•laboració del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, la Patronal organitza aquestes Jornades tots els anys en diferents províncies, per poder apropar la banca cooperativa a tots els racons de la nostra geografia, ja que hi ha uns importants vincles entre l'empresa i les cooperatives de crèdit del nostre país.

Publicada: 25/10/2013