FEVECTA gestiona el crčdit de formació bonificada de les cooperatives de treball

Si encara no has utilitzat aquest crèdit, a final de 2013 es perd, ja que no és acumulable

A final de 2013 acaba el termini perquè les empreses puguen utilitzar el crèdit de formació bonificada. En el cas dels socis i treballadors de les cooperatives de treball, FEVECTA com a entitat acreditada, pot gestionar el crèdit de formació bonificada, de tots els cursos que realitzen i que tinguen un cost per a la cooperativa.

Si la cooperativa cotitza per qualsevol persona en el règim general, bé per les persones sòcies, bé per les persones treballadores, la cooperativa té un crèdit assignat per realitzar formació, que es fa efectiva en forma de bonificacions a la Seguretat Social.

Si encara no has utilitzat aquest crèdit, a final de 2013 es perd, ja que no és acumulable per al proper any.

La gestió del crèdit de formació es pot realitzar independentment de l'empresa amb la qual s'haja contractat la formació.

Davant de qualsevol dubte o si vols conèixer el teu crèdit, no dubtes en contactar amb g.albert@fevecta.coop o telefona al 963521386

Publicada: 14/11/2013