Europa anuncia mesures per afavorir l'Economia Social en els pa´sos de la MediterrÓnia

A través de l'emprenedoria, l'accés a finanç ament i l'elaboració d'estudis que ajuden a millorar l'entorn en què aquestes empreses desenvolupen la seua activitat

La Comissió Europea ha anunciat mesures per promoure la creació d'empreses de l'economia social entre els països de la UE i del Sud de la Mediterrània dins del seu 'Programa de Treball 2013-2014', a iniciativa de la Xarxa Euromediterrània de l'Economia social (Esmed) que coordina la Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) des de l'any 2000.

Aquest Programa té com a objectiu afavorir la creació d'ocupació a través de les pime i promocionar la creació d'empreses, especialment entre els joves i les dones. Entre les mesures previstes per la Comissió Europea per als pròxims mesos, destaca reforçar l'economia social a través de l'emprenedoria, així com facilitar l'accés al finançament i l'elaboració d'estudis que ajuden a millorar l'entorn en què aquestes empreses desenvolupen les seues activitats.

El president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha valorat aquesta iniciativa i ha explicat que "les accions que la Comissió pose en marxa juntament amb els països del Sud de la Mediterrània serviran per reforçar un model sostenible de creació d'empreses i d'ocupació a través de l'Economia Social, la qual es valora cada vegada més com una realitat imprescindible en el desenvolupament de la Mediterrània".

CEPES destaca l'especial interès que la Comissió Europea ha demostrat per l'Economia Social i ha agraït que s'hagen tingut en compte les propostes que la Xarxa ESMED va enviar a la Comissió el passat mes de juny en el procés d'elaboració d'aquest programa.

El nou Pla de Treball de la Comissió Europea és un pas més que ens ha de servir per posar en marxa nous projectes i iniciatives per desenvolupament l'Economia Social en el seu conjunt. Per això, des de la Xarxa ESMED anem a mostrar la nostra voluntat de col•laborar amb la Comissió Europea i també amb la Unió per la Mediterrània per fer efectiu aquest programa de treball", ha afegit el president de CEPES.

En els nou països que formen part de la Xarxa ESMED (Algèria, Egipte, Espanya, Itàlia, França, Marroc, Portugal, Tunísia i Turquia) es comptabilitzen més de 500.000 empreses d'Economia Social, que generen més de 7 milions de llocs de treball i associen a més de 155 milions de persones.

Publicada: 27/11/2013