Fßtima Bß˝ez anuncia incentius i mecanismes de microfinanšament per a donar suport a l'Economia Social

La ministra d'Ocupació es compromet a impulsar els valors del cooperativisme des de l'escola

La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha reafirmat el seu suport decidit a l'Economia Social, "un model productiu que se seguirà impulsant des del Govern amb més incentius i noves polítiques públiques", en la cloenda de l'acte de lliurament dels premis ‘Arcoiris’, organitzat per UCOMUR, en el marc del Dia Mundial de les Cooperatives.

Fátima Báñez avançar la instauració d'una nova línia d'ajudes per a contribuir a sufragar les despeses de constitució de cooperatives i societats laborals d'àmbit nacional que es gestionarà des de la Direcció General del Treball Autònom, de l'Economia Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses, del seu departament.

En aquest sentit, la ministra va avançar que en l'àmbit del Fons Social Europeu, l'Economia Social és un eix prioritari en el proper període de programació 2014-2020 gràcies a la participació directa de les entitats socials a través de la Confederació Empresarial de l'Economia social (CEPES) i de la Fundació ONCE.

I a més, per primera vegada s'exploraran les possibilitats d'instrumentar mecanismes de microfinançament per als autònoms i les empreses d'Economia Social.

En aquesta mateixa línia d'emprendre "accions per donar més visibilitat a l'Economia Social i a les pròpies cooperatives com a model d'èxit i excel•lència de fer empresa i referent en molts sectors", Báñez ha avançat, per al 2014, la celebració de la primera gran fira comercial de les empreses de l'Economia Social i la signatura d'un conveni amb CEPES per impulsar l'emprenedoria col• ectiva en l'àmbit educatiu, especialment en les escoles cooperatives.

Iniciatives ja escomeses

Fátima Báñez ha destacat que el Ministeri d'Ocupació i el Govern, conscients que l'Economia Social constitueix un important motor d'ocupació i innovació, ha comptat amb ella, a través de les seues entitats representatives, en totes les grans decisions que ha pres, cosa que no havia passat fins ara.

Així, "s'ha reconegut per llei, per primera vegada al nostre país, el dret a la formació dels treballadors i dels socis treballadors de l'Economia Social", ha subratllat la ministra.

Igualment, en el marc de l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove, s'han posat en marxa bonificacions de fins 1.650 euros per incentivar que les cooperatives incorporen com a socis treballadors a joves de fins a 30 anys i per impulsar la contractació per part de les empreses de inserció.

A més, "s'han tingut en compte els interessos de les entitats de l'Economia Social a la Llei d'emprenedors que, entre altres mesures, inclou a les cooperatives en la tributació especial de societats per fomentar les entitats de nova creació", va explicar Báñez.

Més i millor Economia Social

Fátima Báñez ha destacat que "som el primer país de la Unió Europea en comptar amb una Llei d'Economia Social que va nàixer amb el consens de totes les forces polítiques i que hui serveix de referent als països del nostre entorn".

La titular d' Ocupació va voler detallar algunes xifres per les que l'Economia Social té un pes específic molt important al nostre país i constitueix "un model més flexible, més participatiu, més competitiu, i més generador de confiança i ocupació de qualitat”:

  • L'Economia Social espanyola compta amb 200.000 entitats, el que ens situa com a tercer país de la UE per nombre d'elles.
  • Amb una facturació equivalent al 10% del PIB i un valor afegit brut en relació al PIB que s'aproxima al 3%.
  • Genera més de dos milions de llocs de treball directes i indirectes.
  • Les cooperatives i societats laborals donen ocupació directa a més de 331.000 persones a través de les seues 32.816 empreses.
  • Durant la crisi econòmica la destrucció d'ocupació en les cooperatives ha estat 7 punts i mig inferior a la del conjunt de les fórmules empresarials.
  • Els centres especials d'ocupació i les empreses d'inserció han creat ocupació durant la crisi.
  • Gairebé el 80% dels contractes a les cooperatives i a les societats laborals són de caràcter indefinit.

Per tot això, "seguirem fent més i millor Economia Social, i la situarem al centre de l’eixida de la crisi", va concloure la ministra Fátima Báñez.

Publicada: 03/12/2013