Una Ruta Europea de Cooperatives i Cultura passarÓ per diversos pa´sos europeus i servirÓ per visibilitzar les empreses cooperatives

L'Itinerari Cooproute aspira a ser reconegut com un Itinerari Cultural Europeu pel Consell d'Europa

El passat 4 de desembre de 2013, les més de 1.000 cooperatives de treball de CECOP CICOPA xarxa Europa que participen en activitats relacionades amb el turisme celebrar el Dia Europeu del Turisme. El model d'empresa cooperativa es basa en valors com l'auto - responsabilitat, la democràcia, la igualtat i solidaritat, i permet aconseguir un turisme més sostenible i responsable a més de combinar la competitivitat econòmica amb les necessitats socials i ambientals.

El turisme és hui en dia un sector clau de l'economia europea. Genera més del 10% del PIB de la UE (directament o indirectament) i dóna feina a 9,7 milions de ciutadans en 1,8 milions d'empreses, segons les dades de la Comissió Europea, en la seua Comunicació publicada el 2010 "Europa, nº 1 destinació turística del món - un nou marc polític per al turisme europeu", la Comissió Europea es va comprometre a promoure el desenvolupament d'un turisme sostenible, responsable i d'alta qualitat.

Les cooperatives de treball que operen en el sector turístic responen a una sèrie de desafiaments, com el respecte i l'enfortiment de la comunitat local en les zones turístiques, així com aconseguir la major participació de la ciutadania, la sostenibilitat del medi ambient i l'accessibilitat per a tots (sense importar l'edat, la salut i el perfil econòmic).

Donat el seu potencial en termes de creació de riquesa, el turisme ha de desenvolupar la seua capacitat de generar beneficis per a tota la societat en àmbits com: l'ocupació, la generació de riquesa, la cultura, la sostenibilitat, el medi ambient, etc. L'enfocament basat en el consum passiu i l'explotació no sostenible de les destinacions ja han mostrat els seus límits i els seus efectes negatius. El mercat del turisme ofereix actualment una gamma, cada vegada major, d'experiències més responsables i sostenibles per als turistes, entre elles, per exemple, la promoció del patrimoni industrial i d'artesania local.

Des d'aquesta perspectiva, les cooperatives de treball en els sectors de la indústria i els serveis representen una important font d'innovació responsable: el turisme cooperatiu pot millorar el nivell que s'ofereix a Europa, tant qualitativament com quantitativament, explotant el seu enorme potencial en termes de generar nous emprenedors col•lectius - cooperatius - i també en competències territorials. De fet, les cooperatives milloren el capital social a nivell local, ja que tenen el seu origen en els territoris i saben com desenvolupar-los, prestant atenció a tot tipus de persones, entre elles les persones desfavorides. Es pot observar que les cooperatives i les de treball, especialment, tenen un impacte específic en termes de desenvolupament territorial, a través de la creació i manteniment de llocs de treball i el desenvolupament d'activitats i habilitats locals.

Ruta europea de cooperatives i cultura

CECOP - CICOPA Europa, en col•laboració amb les organitzacions cooperatives, entre elles COCETA, a Espanya, així com autoritats locals de tot Europa, s'han compromès en el disseny d'un itinerari transnacional innovador en el camp cultural i industrial del turisme: Cooproute, la ruta Europea de Cooperatives i Cultura passarà per diversos països europeus. En aquest itinerari es visibilitzaran les empreses cooperatives, que amb el seu quefer diari conserven els costums i usos tradicionals de la zona, així com els seus productes que influeixen en un patrimoni cultural immaterial.

Llocs i destinacions que il•lustren la nostra cultura i els valors de les cooperatives formaran part de l'itinerari, com ara les cooperatives d'artesans, de producció de tèxtils tradicionals, de ceràmica o el Museu dels Pioners de Rochdale al Regne Unit, considerat el lloc del naixement del cooperatiu modern, trobant-se entre les més de 400 cooperatives que treballen en aquest ampli sector a Espanya, elles són exponents dels objectius del Projecte Cooproute.

L'Itinerari Cooproute aspira a ser reconegut com un Itinerari Cultural Europeu pel Consell d'Europa.

Publicada: 11/12/2013