Emilio Sampedro es reuneix amb el subdirector general d'Ordenació i Normativa de Transport

El ministeri de Foment descarta una moratòria per a l'aplicació de la LOTT

El president de FEVECTA, Emilio Sampedro, acompanyat de la directora de COCETA, ha mantingut una reunió amb el subdirector general d'Ordenació i Normativa de Transport Terrestre del Ministeri de Foment, Emilio Sidera, aquest dimarts, 17 de desembre, en relació amb l'entrada en vigor de la nova Llei d'Ordenació del transport Terrestre (LOTT) i els efectes de la seua aplicació a les empreses de transport i de forma concreta en les cooperatives de treball associat.

Referent a això, el subdirector general va indicar que, com la mateixa Llei ja estableix, la seua entrada en vigor es va produir el passat 25 de juliol, de manera que les disposicions que la mateixa preveu són d'aplicabilitat des de la data. El subdirector general ha descartat la possibilitat d'una moratòria en l'aplicació de la llei respecte del soci cooperativista que factura a la cooperativa pels serveis de transport efectuats i que tributa en mòduls. Així mateix, no hi ha prevista, a data de hui, cap modificació d'índole fiscal que afecte el sector, en aplicació de la LOTT.

El Ministeri considera que el 2014 s'hauran fet les adaptacions necessàries perquè totes les empreses del sector- amb independència de la seua fórmula jurídica- complisquen els requisits establerts en la Llei. En aquest sentit, des de les organitzacions - estatal i autonòmiques - representatives de les cooperatives de treball del sector de transports s'està oferint l'assessorament i col•laboració necessària perquè aquelles cooperatives els socis de les quals no tingueren prou aclarida l'operativitat tant de gestió com fiscal que com a socis i treballadors de la cooperativa els afecta puguen regularitzar la seua situació.

Conscient de la confusió generada en el sector cooperatiu, el Ministeri ha optat fins ara per no llançar una campanya d'inspecció específica entre les cooperatives dedicades al transport. Tot i això, segons ha confirmat el responsable del Ministeri, no hi ha cap compromís de cara a 2014 de no fer cap tipus de campanya d'inspecció tendent a detectar irregularitats. Tot i que no hi ha voluntat de posar en marxa campanyes massives d'inspecció que tinguen per objecte a cooperatives del sector del Transport Terrestre, Emilio Sidera ha explicat que en el cas de detectar irregularitats en el transcurs de les habituals inspeccions que es realitzen, s’aplicaran sense excepcions les conseqüències previstes per la LOTT.

Així mateix, al fil de la conversa, el subdirector general ha fet referència a la consulta plantejada al Ministeri d'Hisenda per altres representants del sector del Transport sobre la possibilitat que el soci cooperativista puga facturar a la cooperativa per altres conceptes aliens al transport pròpiament dit. Referent a això, ha volgut deixar molt clar que ni el Ministeri d'Hisenda ni el de Foment contemplen aquesta possibilitat.

Des del sector cooperatiu de treball associat es considera que una gestió empresarial unificada i democràtica, amb criteris de renovació de la flota, permet que l'empresa de transports - cooperativa de treball - aconseguisca una major eficàcia empresarial.

Publicada: 19/12/2013