L'Economia Social destaca la seua contribució al desenvolupament de les Regions de la Unió Europea

El president de la Regió de Múrcia i del CdR destaca que aquesta institució comunitària "representa les institucions més properes al ciutadans europeus"

Les empreses de l'Economia Social són un soci estratègic dels poders locals i regionals de la Unió Europea per contribuir al desenvolupament de les Regions. Aquesta és una de les principals aportacions de CEPES en la jornada 'Vint anys del Comitè de les Regions: motor de la integració de la cohesió europea', que s'ha celebrat a Múrcia.

En aquest esdeveniment internacional va participar, entre altres, el president de la Regió de Múrcia i del Comitè de les Regions (CdR), Ramón Luis Valcárcel, el president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, i el representant de CEPES en el Comitè Econòmic i Social de la UE, Miguel Ángel Cabra de Luna.

Pedreño va explicar que "les empreses d'Economia Social són un factor important de creixement a nivell local en crear ocupació i oportunitats en zones rurals, alhora que aporten solucions innovadores per atendre les persones en els seus respectius territoris”.

Economia Social: model de desenvolupament sostenible

Pedreño ha recordat que "l'any 2002, el CdR va afirmar que la responsabilitat social i l'administració local aplicades per les empreses de l'Economia Social converteixen aquestes en models per al desenvolupament sostenible, raó per la qual és necessari integrar-les en les polítiques d'ordenació del territori a nivell europeu, nacional i local”.

"El CdR”, va reconèixer Pedreño, va ser “una de les primeres institucions europees que va reconèixer el paper de l'Economia Social en la cooperació dels territoris, en reconèixer-la com un instrument bàsic de l'administració i recomanar a tots els estats membres i candidats a fomentar-la activament”.

Per la seua banda, Cabra de Luna es va referir als principals reptes que les regions van a abordar en el context de la UE, així com als que la pròpia UE s'haurà d'enfrontar en els propers anys. Entre ells, va destacar que "Europa haurà de guanyar suport ciutadà, adaptar les seues estructures per garantir l'Estat del benestar i el model social, al mateix temps que mantindre la seua competitivitat davant les economies emergents”.

Cabra de Luna ha indicat que les regions “han d'alinear els seus esforços amb les prioritats i els eixos d'acció comunitaris en àmbits en els quals tenen molt a dir, com la lluita contra la desocupació juvenil i la millora de l'accés al finançament”.

Els representants de CEPES van confirmar que mantindran la seua col•laboració amb el CdR per assegurar que tinga en compte a l' Economia Social com a fórmula empresarial que permet unir solidaritat amb rendibilitat econòmica i social, tal com també es reflecteix en les 'Recomanacions del CdR al Consell i a la Comissió Europea en relació amb les associacions i l'Economia Social”.

Proximitat al ciutadà

Valcárcel va reflectir que “el CdR representa les institucions més properes al ciutadà", així com que “té molt a aportar al reforçament de la legitimitat democràtica en les decisions de la Unió Europea, perquè representa els nivells de govern més propers a les persones”.

"El CdR ", ha subratllat Valcárcel, “aporta l'experiència regional al procés de presa de decisions, i permet al Consell, al Parlament i a la Comissió Europea tindre en compte l'impacte territorial de la legislació, i facilitar així l'aplicació de les polítiques europees sobre el terreny”.

Publicada: 24/12/2013