Les cooperatives creen 40.000 llocs de treball per a persones vulnerables a Europa

László Andor: "La finalitat última de la Comissió Europea és elaborar un marc legislatiu que permeta a les cooperatives competir en igualtat de condicions que la resta"

La Confederació Europea de Cooperatives (CECOP) va anunciar recentment en una conferència de premsa al Comitè Econòmic i Social que els seus membres han generat més de 40.000 llocs de treball per a persones discapacitades o en risc d'exclusió social (persones aturades de llarga durada, immigrants... etc.).

La missió principal de milers de cooperatives a Europa és proporcionar una ocupació sostenible i de qualitat a les persones més allunyades del mercat laboral. Itàlia, Polònia, República Txeca, Eslovàquia, Bulgària, Romania, Suècia, França, Espanya i el Regne Unit són els països on hi ha més cooperatives desenvolupant aquesta tasca. Per exemple, Itàlia és un dels principals ocupadors d'aquest tipus de treballadors mentre que a Bulgària i Romania, les cooperatives són el principal ocupador de les persones amb discapacitat.

En el discurs d'obertura de la conferència, el Comissari Europeu d'Ocupació, Afers Socials i Integració, László Andor, va subratllar que les cooperatives socials "tenen un paper clau a Europa, ja que proporcionen una visió i un nou enfocament en l'economia dominant actual". En aquest sentit va afirmar que les cooperatives són eines poderoses al servei de la innovació social, i ha destacat que tenen la capacitat d'atendre i donar cobertura a les necessitats dels grups desfavorits facilitant l'accés a béns i serveis.

"La contribució de les cooperatives a la integració, a través del treball, de persones en risc d'exclusió és un dels objectius de l'Estratègia Europa 2020 per a l'ocupació, la innovació, l'educació i la inclusió social", ha manifestat el comissari. Andor ha destacat que aquestes organitzacions ajuden a lluitar contra la desigualtat laboral, afavoreixen la inserció social i contribueixen a l'estabilitat financera de les societats on es troben. "La finalitat última de la Comissió Europea és elaborar un marc legislatiu que permeta a les cooperatives competir en igualtat de condicions que la resta", va afegir.

Per la seua banda, Bruno Roelants, secretari general de CECOP, va destacar també la "capacitat de resistència" de les cooperatives davant la crisi, ja que "des de 2008 ha hagut pèrdua de llocs de treball i fallides, però molt menys que en altres sectors", va assenyalar.

Aquestes organitzacions posen especial èmfasi en la formació de les persones amb risc d'exclusió perquè, un cop preparades, puguen tindre un lloc regular en l'organització, llançar-se a la recerca de feina fora de la cooperativa o fins i tot crear les seues pròpies empreses.

Roelants va destacar que el valor d'aquestes empreses resideix en el seu model de gestió -on els treballadors són els gestors i accionistes de l'entitat -ja que afavoreix una millor integració d'aquests treballadors alhora que reforça la seua capacitat de responsabilitat i autonomia, tant personal com econòmica. Així mateix, va posar en relleu que el treball generat per les cooperatives és de llarga durada.

Publicada: 09/01/2014