CEPES realitza una valoració positiva de les mesures econòmiques del Govern davant el Covid-19

L'entitat emetrà pròximament un comunicat amb un paquet de mesures per a les empreses d'Economia Social

La Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) fa una valoració positiva de les mesures econòmiques que el Govern ha anat aprovant per a ajudar a les empreses i treballadors davant la crisi que ha causat per la pandèmia.

“En aquesta situació sense precedents, és important el pla d'impuls presentat pel Govern i el significatiu import, 200.000 milions d'euros, destinat per a esmorteir l'impacte de la crisi causada pel coronavirus*covid-19”, va indicar el president de CEPES, Juan Antonio Pedreño.

L'entitat valora també les mesures per a afavorir la liquiditat de les empreses i la flexibilització dels ERTE, així com l'exoneració de les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social. A més, valora les mesures preses a favor dels treballadors, que els permetran conciliar i cobrar la prestació de desocupació, encara que no tingueren cotitzat el temps mínim.

Reforç a col·lectius vulnerables

La patronal de l'Economia Social també aprecia que el Govern reforce amb 600 milions a les empreses que, durant la crisi, presten una labor assistencial a favor dels col·lectius més vulnerables com els majors, persones en risc d'exclusió o amb discapacitat.

A més, destaca les iniciatives preses per a les persones amb menys recursos, que podran ajornar el pagament de les seues hipoteques i tindre garantits els serveis bàsics vitals (aigua, electricitat…).

En referència a les mesures per a els autònoms, CEPES havia reclamat que anaren extensivas a tots ells, sense exclusió, incloent per tant als autònoms-socis de cooperatives i altres modalitats empresarials de l'Economia Social.

Pròxim posicionament de l'Economia Social

CEPES, com a patronal espanyola de l'Economia Social, i les seues 27 entitats membre emetran pròximament un comunicat conjunt en el qual s'analitzaran les mesures incloses en el BOE, així com les peticions que aquest model empresarial –que representa el 10% del PIB i el 12% de l'ocupació– realitza al Govern d'Espanya amb motiu de la crisi deslligada pel Covid-19.

Així mateix, CEPES destaca la labor que estan realitzant els membres de la Confederació i els seus treballadors per a ajudar a les persones davant la pandèmia i millorar les seues condicions de vida, tant des del punt de vista del cooperativisme sanitari (Fundació Espriu), alimentari (Cooperatives Agro-Alimentàries, Confraries de Pescadors i la Unió Nacional de Cooperatives de Mar d'Espanya…), del sector de la distribució, i de serveis socials i d'atenció a col·lectius, entre altres.

“L'element diferencial de l'Economia Social és la primacia de les persones per damunt de qualsevol altre concepte i, en aquests durs moments, és quan millor s'evidencia el compromís i la solidaritat del nostre model empresarial”, va afirmar el president de CEPES. “Valorem també l'establiment d'un règim específic de suspensió de contractes públics, amb la finalitat d'evitar la seua resolució i la conseqüent pèrdua d'ocupació”.

Publicada: 25/03/2020

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA