Es crea l'Observatori Valencià del Treball Decent

L'òrgan treballarà per a combatre l'economia submergida, la feminització de la pobresa i la precarietat laboral

Aquest dimecres s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat el decret de creació de l'Observatori Valencià del Treball Decent com a òrgan de caràcter consultiu i participació per a proposar les mesures i polítiques de la Generalitat per a avançar en l'objectiu del treball decent a la Comunitat Valenciana.

L'Observatori Valencià del Treball Decent es crea per a avançar cap a l'èxit de l'objectiu del treball decent a la Comunitat Valenciana, des d'una perspectiva de gènere, amb especial èmfasi a combatre l'economia submergida, la feminització de la pobresa i la precarietat laboral, així com analitzar els escenaris futurs sorgits de la cultura d'una nova gestió del temps, o de l'anomenada "economia de les plataformes", entre altres.

El concepte de treball decent porta implícits quatre objectius estratègics: el dret al treball, les oportunitats d'ocupació, la protecció social i el diàleg social.

Cada un d'aquests objectius desenvolupa una funció per a la consecució de finalitats més àmplies, com la inclusió social, l'erradicació de la pobresa, l'enfortiment de la democràcia, el desenvolupament integral i la realització personal.

Així mateix, s'ha incorporat a l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada en l'Assemblea General de les Nacions Unides de setembre de 2015, amb l'objectiu 8, que insta a promoure "el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació plena i productiva, i el treball decent per a tots", i destaca que "es necessitaran dades desglossades de qualitat, accessibles, oportunes i fiables per a ajudar a mesurar els progressos i assegurar que ningú es quede arrere, ja que aquestes dades són fonamentals per a adoptar decisions".

En aquest sentit, la creació de l'Observatori Valencià del Treball Decent ha de permetre, des d'una visió global del mercat de treball valencià, sense desatendre, per això, la visió sectorial, disposar d'una plataforma permanent per a treballar conjuntament amb les associacions empresarials i organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana.

Es persegueix, per tant, la identificació de programes i disseny de propostes d'implementació conjuntes en el marc de la negociació col·lectiva, ja que el diàleg social constitueix una eina de política essencial per a promoure la igualtat de gènere i el treball decent en el món laboral, així com per a millorar les condicions de treball i de vida.

El Ple de l'Observatori estarà presidida pel Conseller d’Economia Sostenible, Rafael Climent, i tindrà quinze vocalies: set seran representants de la Generalitat, quatre seran representants sindicals i quatre, representants empresarials.

Publicada: 02/04/2020

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA