L'Ajuntament de València convoca ajudes ‘RE-ACTIVA’ per a autònoms i pimes de la ciutat

Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 d'abril al 4 de maig

L'objecte de la subvenció RE-ACTIVA VALÈNCIA és pal·liar i actuar de manera immediata, davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica provocada pel COVID-19, i impulsar l'activitat econòmica en el terme municipal de València, atorgant liquiditat a les empreses de la ciutat per a contribuir a facilitar el compliment de les seues obligacions empresarials, manteniment de l'activitat i ocupació i esmorteir la reducció dràstica d'ingressos.

QUANTIES

La subvenció està dotada amb un total de 3.760.000€ i es distribuirà de la següent forma:

  • 3.000 € per a persones autònomes i empreses afectades pel tancament d'establiments (RD 465/2020 de 17 de març)
  • 2.000€ per a persones autònomes i empreses que no s'han vist afectes pel tancament del seu establiment quan hagen patit una reducció de la seua facturació, des de la declaració de l'estat d'alarma, en el mes anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció d'almenys el 75%*, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma.
  • En cas de tindre persones treballadores al seu càrrec: Les quantitats anteriors s'incrementaran en 2.000 € (fins a 9 persones treballadores) o 3.000€ (fins a 49 persones treballadores),

BENEFICIARIS/IES

Podran sol·licitar aquesta subvenció aquelles persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes que duguen a terme les activitats empresarials que motiven la concessió de la subvenció i que complisquen els requisits detallats en la convocatòria,

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  • De l'1 d'abril al 4 de maig
  • Millor presentar les sol·licituds com més aviat millor.
  • La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió.

 

TOTA LA INFORMACIÓ Y EL PROCEDIMENT D’AQUESTA CONVOCATÒRIA

http://valenciactiva.valencia.es/va/valencia-empren/subvenciones-re-activa-valencia

Publicada: 03/04/2020

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA