Un treball de fi de grau que demostra “el fort vincle” entre Cooperativisme, RSC i ODS rep matrícula d'honor

La investigació de l'alumne d'ADE i títol propi de Digital Business de Florida Universitària evidència, no obstant això, la necessitat que les cooperatives visualitzen aquesta relació

L'alumnat del Grau oficial en ADE (Administració i Direcció d'Empreses) en el Títol Propi en Digital Business va defensar els seus treballs Fi de Grau davant del tribunal de professorat de Florida Universitària via TEAMS, adaptant-se així a la nova situació provocada per la crisi sanitària. “Els resultats van ser molt positius per a l'alumnat que va aconseguir superar amb escreix els objectius dels treballs”, comenta la coordinadora dels treballs de fi de grau d’ADE d'aquesta cooperativa d'ensenyament, la doctota i professora María José Navarro.

La màxima qualificació del tribunal l'ha obtinguda el treball fi de grau que indagava la relació entre els principis cooperatius i les directrius establides en el ‘Llibre Verd de la Responsabilitat Social Corporativa’. El treball, desenvolupat per l'alumne José Luis Rodríguez Albert i dirigit pel Doctor i professor Adrián Broz, fa una revisió exhaustiva de les pàgines web de les cooperatives de treball associat de la Comunitat Valenciana buscant contrastar el grau de compliment de les variables relacionades amb la RSC. El tribunal ha qualificat aquest treball amb excel·lent,10, matrícula d'Honor.

Segons les conclusions de l'estudi realitzat per José Luis Rodríguez, “ha quedat demostrat el fort vincle entre els principis cooperatius establits per la ACI (1995) i les directrius establides en el Llibre Verd de la Comissió Europea (2001) i les metes marcada en l'agenda 2030, sent evident el compromís de les cooperatives amb el desenvolupament sostenible i la RSC”.

Però, malgrat aquesta íntima connexió provada, a través de l'estudi empíric realitzat sobre una mostra de 587 empreses cooperatives de treball valencianes, s'observa que tan sols el 23% visualitza les seues pràctiques en RSC, per la qual cosa la majoria no utilitza aquestes pràctiques com a “valor diferenciador davant la societat”.

Com a conseqüència, l'autor d'aquest treball suggereix que “el cooperativisme té com a repte mostrar i convèncer a la societat i als seus governants que la seua manera de fer economia, per a les persones i respectuosa amb l'entorn, està alineada amb les recomanacions del llibre verd i amb els 17 ODS, mostrant evidències de manera activa sobre pràctiques socialment responsables”.

I en clau de l'actual conjuntura de la pandèmia pel Covid-19, el treball de Rodríguez conclou: “Ara més que mai, en el context d'aquesta crisi mundial, les cooperatives han de mostrar una vegada més que són socialment responsables i que els seus valors de cooperació i solidaritat les converteixen en situacions com aquesta en canals de transformació social, de resistència empresarial i de dignitat laboral, tots aspectes de vital importància per a la RSC i el desenvolupament sostenible. Han de fer veure que les empreses cooperatives treballen per i per al benefici de les persones, i no sols per al benefici econòmic empresarial”.

Altres dos treballs van merèixer la qualificació d'excel·lent per part del tribunal: el titulat ‘Valoració d'un projecte d'inversió i la seua viabilitat econòmica: una aproximació economètrica’, de l'alumne Raúl Rincón i dirigit per la professora doctora Rafaela Pizarro, que va rebre un esment especial ‘ADE nocturn’, i el treball titulat ‘Digitalització del procés de presa de decisions en el Departament de Vendes i Logística’, de l'alumna Lydia Simó i dirigit per la professora Mª Ángeles Antequera.

Publicada: 15/07/2020

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA