Naix el Pla d'Impuls de Col·laboració Público-Cooperativa per a crear una xarxa d'infraestructures socials cooperatives

FECOVI, FEVECTA, UCEV i la UV recolzen i col·laboren en la iniciativa per a respondre amb un enfocament cooperatiu a necessitats de la població en vivenda, ocupació, educació o serveis socials

La Federació de Cooperatives de Vivendes i Rehabilitació de la Comunitat Valenciana (FECOVI) al costat de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en col·laboració amb FEVECTA, UCEV i l'Institut Universitari d'Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria de la UV (IUDESCOOP), estan dinamitzant un nou model cooperatiu basat en la col·laboració públic-privada, la cessió de sòl públic i la participació ciutadana agrupada en cooperatives per a impulsar la creació d’ocupació i la creació de vivendes assequible i infraestructures socials.

Durant una sessió celebrada aquest dijous de manera telemàtica s'ha presentat públicament la posada en marxa del 'Pla d'Impuls de la Col·laboració Público-Cooperativa: cap a una xarxa d'habitatges i infraestructures socials cooperatives', orientat a dinamitzar una col·laboració públic-privat amb un enfocament cooperatiu en la fase de recuperació econòmica, sobretot en relació amb la satisfacció de necessitats bàsiques de la comunitat necessàries per al benestar de les persones, materialitzat en projectes de cohousing cooperatiu, coworking cooperatiu o les comunitats energètiques.

En l'acte han estat presents per vídeo conferència el president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Emili Villaescusa, el president de Fecovi, Vicent Diego Ramón, la directora general d'Habitatge, Elena Azcárraga, el director general d'Infraestructures de Serveis Socials, Enric Juan, i la directora general d'Emprenedoria i Cooperativisme, Teresa García.

El Pla d'Impuls de la Col·laboració Público-Cooperativa és un projecte que naix amb una visió pluriennal (2020-2023). Ara, la Conselleria d'Economia està treballant per a coordinar i incorporar la col·laboració d'altres conselleries, com la d'Habitatge i la d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

El conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, ha destacat que "des de la Conselleria proposem introduir un enfocament cooperatiu i de coparticipació ciutadana, que desenvolupe en termes de redistribució i democràcia participativa les polítiques de recuperació de la crisi socioeconòmica que s'albira provocada per la pandèmia de la COVID-19".

Segons Climent, "la conjuntura actual està mostrant les febleses estructurals en la consecució del sistema de benestar amb el model econòmic actual, evidenciant els seus efectes sobre un sector de població vulnerable que va en augment". "Per això que es fa necessari reforçar noves fórmules de creació, millora i gestió de les infraestructures sustentadores dels drets socials".

El conseller ha explicat que "les primeres metes d'aquest pla d'acció, que acull aquest primer esdeveniment públic, seran la presentació de la marca que incorpora la plataforma d'aquest projecte, i la presentació de la guia didàctica sobre la col·laboració públic-cooperativa a l'àmbit de l'habitatge i els seus serveis complementaris.

Teresa García ha manifestat que "pensem que aquest tipus d'iniciatives poden adequar-se als instruments europeus de finançament que estan desenvolupant-se, perquè l'administració pública està innovant en matèria social i s'està treballant en propostes de governança i participació en un àmbit de sostenibilitat i afavoreix la resiliència en un àmbit tan important com el d'accés a l'habitatge ja serveis d'atenció i cura, de persones joves i majors".

Objectius del pla

L'objectiu fonamental d'aquest projecte és atendre les necessitats d'habitatge i serveis, de manera prioritària de joves i majors, generant ocupació i reactivant l'economia en el seu entorn.

El pla planteja que l'Administració pública introduïsca un enfocament cooperatiu en relació amb la satisfacció de necessitats bàsiques de la població, com a habitatge, ocupació, educació o serveis socials, per al que s'està treballant amb més de 30 ajuntaments en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

D'aquesta manera, el projecte proposa un pla d'acció integral i transversal en el qual la cooperativa siga el vehicle idoni per al desenvolupament d'infraestructures socials i la gestió dels serveis d'interés públic, mitjançant fórmules de col·laboració públic-privada.

Per a això, es desenvoluparan diferents línies de treball, comptant amb 4 comissions d'agents (l'Administració pública, les cooperatives, personal expert de l'Administració pública i professionals), i se seleccionaran cinc projectes pilot en l'àmbit urbà, rural i periurbà, que desenvoluparan projectes innovadors, com ara el 'coop-housing', el 'coop-working' o una comunitat energètica.

Aquesta iniciativa integral posa en comú democratització de l'economia, redistribució, eficàcia i eficiència, a través de la col·laboració públic-privada, en un context de transició del model econòmic valencià cap a les necessitats i aspiracions de la ciutadania, basat en el coneixement, la innovació, la corresponsabilitat, la participació ciutadana i la connexió amb l'exterior, tot això articulat sobre el principi de sostenibilitat ambiental, productiva i social.

Publicada: 21/10/2020

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA