L'ACI convida a les cooperatives de tot el món a participar en la interpretació dels principis cooperatius

Pauline Green : "És clar que el lideratge mundial entén que alguna cosa s'ha de canviar i les cooperatives tenen l'oportunitat de fer que aquest canvi passe"

L'Aliança Cooperativa internacional convida totes les cooperatives i cooperativistes del món a contribuir amb les seues idees a ajudar a redactar les notes d'Orientació per interpretar els Principis Cooperatius de 1995.

Sota els auspicis del Projecte per a una Dècada Cooperativa, s'ha creat un Comitè de Principis, encarregat de l'elaboració d'unes notes d'orientació que ajuden a interpretar els Principis Cooperatius de 1995, així com a establir el nucli irreductible de cada Principi i, per tant, de la identitat cooperativa. D'aquesta manera, es pretén enfortir el fet diferencial cooperatiu.

Descarregar al peu d'aquest article els projectes de Notes d'orientació per als següents principis (3,5,7):

  • Participació Econòmica.
  • Educació, Formació i Informació.
  • Interès per la Comunitat.

L'ACI demana als participants que compartisquen el contingut al si de les seues organitzacions i xarxa de col•laboradors i envien els seus comentaris a Hanan El-Youssef, Gerent d'Estratègia en elyoussef@ica.coop fins al 15 de maig de 2014.

Les cooperatives, una alternativa

Enmig d'una profunda crisi econòmica, els efectes encara es deixen notar a la població en termes d'estancament econòmic, elevats nivells d'atur, falta de perspectives per als joves i reducció de serveis públics essencials que fins ara rebia la ciutadania, l'Aliança Cooperativa internacional ha identificat, en el marc del Pla per a una Dècada Cooperativa, una sèrie de qüestions clau a les quals les cooperatives poden donar resposta en el present i de cara al futur com són la degradació ambiental i l'esgotament dels recursos, un sector financer inestable i la creixent desigualtat d'ingressos, un creixent dèficit de governança mundial i una generació de joves aparentment privats de bona part dels seus drets.

No obstant, segons recorda l'ACI, el Pla per a una Dècada Cooperativa és una estratègia que no pot tirar endavant tota sola. "Perquè aquest Pla tinga sentit i esdevinga eficaç, ha de ser acceptat i aprovat pels organismes nacionals, les cooperatives individuals, i per totes les persones que creuen en la forma cooperativa de fer negocis. Tots nosaltres hem d'afrontar el repte de 2020. Iniciatives audaços i plans d'implementació clares s'han de desenvolupar per complir amb el desafiament de 2020, i que hauran de seguir en els mesos i anys vinents", explica Charles Gould, Director-General de l'Aliança Cooperativa Internacional.

Durant 2014 l'Aliança continuarà fent progressos pel que fa al Pla d'Acció per a una Dècada Cooperativa. " Volem que per al 2020 les cooperatives es convertisquen en el model empresarial de més ràpid creixement. Ens trobem en un moment més que oportú perquè hi ha indicis que el món comparteix la nostra visió ", manifesta Charles Gould, en referència a la celebració del Fòrum Econòmic Mundial, celebrat a Davos (Suïssa) al gener sota el lema "La reorganització del Món: les Conseqüències per a la Societat, la Política i els Negocis". Precisament una de les conferències més importants, com assenyala Gould, va estar enfocada al model social empresarial, un tema que es va discutir de nou aquest mes durant la Conferència sobre el Model Social Empresarial i l'Ocupació, organitzada per la Comissió Europea, en què va participar CICOPA, Cooperatives Europe i Euro Coop. "El tema d'aquesta Conferència, així com el tema del Fòrum, mostren que els governs comprenen que es necessita una nova visió per a la societat i l'economia".

En aquest mateix sentit es pronuncia la presidenta de l'ACI, Pauline Green : "És clar que el lideratge mundial entén que alguna cosa s'ha de canviar i les cooperatives tenen l'oportunitat de fer que aquest canvi passe".

Paral•lelament, casos com el de França a Europa o Tanzània a l'Àfrica, segons el director general de l'ACI, "mostren com les cooperatives són realment una tercera alternativa a la societat".

Publicada: 06/02/2014