Les cooperatives d’ensenyament celebren el 25 de febrer l’Assemblea General Ordinŕria de la UCEV

Entre els temes a tractar, l’aplicació de la LOMQE, les proves extraordinàries i els pagaments pendents

El Consell Rector de la UCEV ha convocat l’Assamblea General de l’entitat per al dimarts, 25 de febrer, amb el següent ordre del dia:

1r - Lectura de l’acta de la sessió anterior.

2n - Informe de gestió (setembre 2012/agost 2013) i aprovació de comptes.

3 r - Nomenament d’auditor.

4 t - Relacions amb l'administració (Consell Escolar, Consell Valencià de la FP, etc.).

5é -Campanya Som cooperativa, fem ensenyament públic.

6é - Varis

  • LOMQE
  • Proves extraordinàries/LOMQE
  • Aclariments pagament en espècie

Lloc: Seu d’UCEV (C/ Arquebisbe Majoral, 11 B)

Dia: Dimarts, 25 de febrer de 2014.

Horari: de 10 a 13 h

Publicada: 11/02/2014