Convocades les ajudes anuals per a la creació i consolidació d'empreses cooperatives valencianes en 2021

L'ordre inclou quatre tipus d'ajudes amb diferents terminis de sol·licitud

Les cooperatives i societats laborals valencianes podran sol·licitar des del 28 de gener les ajudes convocades per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, dins de l’ordre específica destinada a fomentar el 2021 la creació, consolidació i l'ocupació de les empreses cooperatives i societats laborals a la Comunitat Valenciana.

Extracte de la Resolució de 7 de desembre de 2020, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada, per a l’exercici 2021, de les ajudes, a les cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció, regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l’Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (DOGV nº 8987 de 31/12/2020)

RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2020, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada, per a l’exercici 2021, de les ajudes a les cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l’Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2021/363] (DOGV nº 9002 de 21/01/2021)

L'ordre inclou quatre tipus d'ajudes:

  • Ajudes per a la incorporació a la cooperativa de nous sòcis treballadores o de treball
  • Ajudes per subvencionar les despeses de constitució de noves cooperatives o societats laborals
  • Ajudes per a prestació d'assistències tècniques
  • Ajudes destinades a la realització d'inversions

Consulteu l'esquema de les Ajudes per a 2021

La primera d'aquestes ajudes subvenciona, tant en el cas de noves cooperatives com d'aquelles ja en marxa, la incorporació amb caràcter indefinit de persones desocupades com a sòcies treballadores o de treball, així com d'aquells treballadors temporals que passin a ser socis de les seves cooperatives o Societats Laborals.

En segon lloc, es subvencionen les despeses de constitució de les noves empreses (constituïdes durant el 2n semestre de 2020 o ja en 2021 amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda). Entre altres despeses, són subvencionables els de notaria, registre, informes d'obertura de local o establiment i despeses de gestoria , etc.

També es preveuen ajudes per a assistències tècniques, que inclouen la contractació de persones com a directors i gerents, la realització d'estudis de viabilitat, comercialització, diagnosi o altres de naturalesa anàloga i d'informes econòmics i d'auditoria no obligatoris, així com per a l'assessorament no habitual en les diferents àrees de la gestió empresarial.

Finalment, les cooperatives que vagin a realitzar inversions durant l'exercici per un valor superior als 2.000 euros poden comptar amb finançament per donar suport a una àmplia gamma d'actuacions, entre elles, per exemple, l'adquisició de terrenys, locals ja construïts, immobilitzats materials i immaterials vinculats a les TIC, així com maquinària, instal·lacions tècniques, eines o utillatge, l'adquisició de mobiliari en el cas d'empreses dedicades a determinades activitats econòmiques, l'adquisició de vehicles industrials, etc. Recordem l'eliminació del requisit d'haver incrementat l'ocupació fixa en els 36 mesos anteriors a la data de sol·licitud, que existia en convocatòries anteriors.

FEVECTA assessora a emprenedors, cooperatives i a aquells professionals que els assessoren sobre la sol·licitud d'aquestes ajudes mitjançant cita prèvia en qualsevol de les seues seus de València, Xàtiva, Castelló i Alacant.

Publicada: 07/01/2021

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA