Ajudes directes a persones treballadores o autònomes beneficiàries de l'ajuda de cessament d'activitat per COVID-19

Podran ser de 150 o de 300 euros i el termini de sol·licitud va del 15 al 28 de febrer de 2021

A fi de reduir l'impacte negatiu del COVID en els sectors econòmics més castigats per les mesures excepcionals que restringeixen la mobilitat i l'activitat econòmica adoptades davant l'agreujament de la situació de la pandèmia, la Generalitat ha aprovat un decret d'ajudes, per valor de 8 milions d'euros, per a persones treballadores per compte propi o autònomes, que complisquen la condició de ser beneficiàries de la prestació de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària associada a la COVID-19.

L'objecte d'aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió directa d'aquestes ajudes urgents, que permeten complementar la prestació que aquestes persones han rebut de la Seguretat Social.

Aquest decret està dirigit a persones treballadores per compte propi i autònomes, i al costat de les d'ajudes per a empreses i persones treballadores en ERTO, aprovats la setmana anterior pel Ple del Consell, conformen el segon decret llei d'ajudes del Pla Resistir, l'import global del qual ascendeix a 105 milions.

Quantia de les ajudes

La quantia de l'ajuda prevista a cada persona treballadora per compte propi o autònoma ascendeix a:

a) Un màxim de 300 euros per persona beneficiària de la prestació de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària associada al COVID-19, si s'ha produït durant els mesos de gener i febrer del 2021.

b) Un màxim de 150 euros per persona beneficiària de la prestació de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària associada al COVID-19, si s'ha produït durant el mes de gener o durant el mes de febrer de 2021.

Sol·licitud

La presentació de sol·licituds i documentació annexa s'iniciarà a les 09.00 hores del 15 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del 28 de febrer de 2021.

En la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible consultar ací estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud

Publicada: 11/02/2021

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA