Economia convoca ajudes per a les pimes dels sectors industrials estratègics

El termini de presentació de sol·licituds és des de l'11 de febrer fins a l'11 de març de 2021, tots dos dies inclosos

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les ajudes per a les pimes industrials dels sectors estratègics de la quarta fase del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana 2018-2023 (PEIV), dotat amb 42,1 milions en 2021.

Aquestes ajudes van dirigides a 14 sectors, cadascun dels quals té una dotació de 2.820.000 euros. El DOGV ha publicat el 10 de febrer la convocatòria d'ajudes que consistirà en una subvenció del 35% del total de les despeses considerades com a subvencionables, i l'ajuda total mínima concedida a una única empresa no podrà ser superior a 200.000 euros en l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis fiscals anteriors.

Sectors subvencionats

L'objectiu de les ajudes convocades és donar suport als projectes d'inversió sostenible que permeten el creixement o la consolidació de les pimes industrials dels següents sectors: calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre-pedra natural i àrids, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs.

Projectes subvencionables

Seran subvencionables els projectes d'inversió que suposen la implantació de noves línies de producció en establiments industrials nous o que ja estan en producció en qualsevol punt de la Comunitatd Valenciana en el moment de la sol·licitud.

Així mateix, seran subvencionables els projectes que comporten millores o la modernització de línies de producció en aquests establiments industrials, a excepció de la implantació d'equips d'eficiència energètica o sistemes de recuperació o gestió energètica.

A més, el projecte d'inversió industrial haurà de tindre un pressupost mínim de 20.000 euros, IVA exclòs, excepte per als sectors de la producció audiovisual i la producció de videojocs, que serà de 10.000 euros, IVA exclòs. La posada en funcionament dels actius subvencionats haurà de produir-se entre l'1 de gener de 2021 i la data de justificació de la subvenció.

Terminis i manera de sol·licitar les ajudes

Les empreses sol·licitants podran buscar el tràmit telemàtic específic en el catàleg de Serveis Públics interactius de la Generalitat a través de l'enllaç https://sede.gva.es, o accedir directament al mateix en l'apartat d'Incentius i ajudes en matèria d'indústria i I+D+I, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, través del següent enllaç: consultar ací).

Les instruccions i requisits per a emplenar electrònicament la sol·licitud general de subvenció estan disponibles (consultar ací).

El termini de presentació de sol·licituds és des de l'11 de febrer fins a l'11 de març de 2021, tots dos dies inclosos.

Publicada: 11/02/2021

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA