El Consell convoca ajudes directes al sector de l'artesania vinculat a les festes tradicionals

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de l'1 al 15 de març

S'ha publicat el decret llei que regula les bases reguladores per a la concessió d'un màxim de 7 milions en ajudes directes per part de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball al sector de l'artesania vinculat a les festes tradicionals. Aquestes ajudes es destinaran a artesans, artesanes i pimes de 37 oficis vinculats directament amb les festes tradicionals de la Comunitat Valenciana i formen part del Pla Resistir per a fer costat als sectors més afectats per la crisi de la COVID-19.

L'objectiu és preservar l'existència i la viabilitat de les empreses artesanals que elaboren productes relacionats amb les festes populars, moltes de les quals s'han hagut de suspendre a causa de les successives mesures decretades per a frenar la pandèmia.

Aquesta classe d'empreses artesanes, de dimensió molt reduïda en la immensa majoria dels casos, tenen una presència important en tot el nostre territori i a la seua importància econòmica s'uneix el valor que tenen com a patrimoni cultural i identitari del poble valencià.

Podran ser beneficiaris de les ajudes els artesans, les artesanes i les pimes artesanes que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DCA), expedit per la Generalitat, o document equivalent emés per una administració pública, que acredite la seua condició artesana en algun dels oficis artesans a què va dirigida aquesta norma; que exercisquen l'activitat que fan a la Comunitat Valenciana almenys des de l'1 de març de 2020, i que hagen patit una reducció de com a mínim el 30 % dels ingressos en l'exercici 2020 respecte a 2019.

Les persones i empreses a què se'ls concedisquen les ajudes hauran de mantindre l'activitat artesana durant almenys 12 mesos, a comptar del dia de la concessió de la subvenció.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de l'1 al 15 de març. La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte (http://sede.gva.es), accedint a la GUIA PROP, 'Tràmits i serveis'.

Oficis vinculats a festes populars

Els oficis artesans vinculats a les festes populars són aquells dedicats a l'elaboració o la fabricació de palmitos, espardenyes, bastons brodats, artistes de boixets, mitges, punt de ganxo, mobles i altres objectes de vimen, canya, palma i semblants.

També s'hi inclouen: artista faller; florista artesà; cellerer; bastoner; constructor d'instruments de corda, vent i percussió; estampador de teles; daurador; llander; joier; maquetista; orfebre, escrivà; pirotècnic; argenter, així com artesans a mida com ara sastre, modista, teixidor, barreter, tintorer, sabater o pelleter.

Publicada: 17/02/2021

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA