El Ivace publica les seues ajudes a la Internacionalització de 2021

Inclou dues convocatòries: Xec tutories internacionalització i als plans de seguiment del Programa Tutories d'Internacionalització

XEC TUTORIES INTERNACIONALITZACIÓ (ASSESSORAMENT A EMPRESES 2021)

 • Dirigit a: Empreses PIME amb personalitat jurídica pròpia i domicili social en la Comunitat Valenciana
 • Sol·licituds: Des del 16/02/2021 fins al 30/09/2021
 • Data de justificació: fins al 31 de gener de 2022
 • L'assessorament objecte de subvenció haurà de ser iniciat entre la data de la comunicació de concessió de l'ajuda i el 31 de desembre de 2021.

 

AJUDES ALS PLANS DE SEGUIMENT DELS PROGRAMES DE TUTORIES D’INTERNACIONALITZACIÓ DE LES PIMES DE LA CV 2021

 • Dirigit a: Pimes que hagen sigut beneficiàries de la convocatòria de Xec Tutories 2017, 2018, 2019 i 2020
 • Sol·licituds: Des del 16 de febrer de 2021 fins al 30 d'abril de 2021
 • Data límit justificació: 31 gener 2022

Publicada: 17/02/2021

 • Col·laboren:
 • Consellería Economía
 • Ministerio Empleo
 • Fondo Social Europeo

FEVECTA