Les cooperatives d'ensenyament, preocupades per la incertesa que envolta moltes mesures legislatives d'imminent aplicació

La UCEV reclama solucions perquè l'obligació d'incloure en les bases de cotització les retribucions en espècie no acabe soscavant el sector educatiu

La UCEV ha celebrat aquest dimarts la seua Assemblea General en la qual s'han aprovat per unanimitat la gestió i els comptes anuals de l'organització durant el curs 2012 /2013. Durant la sessió s'han abordat qüestions com el retard en els pagaments pendents per part de l'Administració autonòmica, els canvis a primària i secundària derivats de l'aplicació de la LOMCE, les proves extraordinàries de juliol, el desplegament de la FP Dual a la Comunitat, així com els efectes de la nova obligació d'incloure en les bases de cotització les retribucions en espècie als treballadors.

El president de la UCEV, Luis Cervellera, ha informat als assistents de les gestions que de manera continuada es duen a terme davant de la Conselleria d'Educació per reclamar els pagaments que la Generalitat deu al sector. L'Administració deu cinc mesos de despeses de funcionament, però a més, una part de les cooperatives d'ensenyament estan percebent amb un mes de retard el pagament de les nòmines dels docents.

Però, on s'estan vivint situacions de veritable gravetat és en el sector de l'ensenyament infantil, com denunciava fa uns dies la UCEV a través d'un comunicat, en què s'exigia al Consell que es comprometa a establir un calendari de pagaments realista, amb terminis i que evite el tancament de moltes escoles infantils, ja que no han percebut cap quantitat a compte del bo infantil d'aquest curs 2013/2014.

Segons ha manifestat en aquest sentit Luis Cervellera, "Ens consta que a la Conselleria d'Educació són plenament conscients de la gravetat de la situació i intenten accelerar el seu treball perquè burocràticament les gestions no patisquen demores excessives, però a Hisenda les coses estan com estan".

Reformes educatives

Més enllà dels temes econòmics, les qüestions educatives han absorbit gran part del debat perquè són molts els canvis que entraran en vigor a partir d'aquest curs. És el cas de la LOMCE, del desplegament de la FP Dual a la Comunitat i de les proves extraordinàries de juliol. Durant l'Assemblea, s'han fet propostes d'aplicació de totes aquestes qüestions per tractar de conjugar les exigències normatives amb les plantilles i els projectes educatius de cada centre, tractant que l'aplicació de totes aquestes qüestions no trenque la normalitat desitjable en l'acció educativa i l'activitat quotidiana dels centres.

Tanmateix, és palpable la inquietud existent en els docents i personal directiu de les cooperatives d'ensenyament, perquè hi ha molta incertesa en temes importants que ni tan sols l'Administració educativa és capaç de dissipar en aquests moments. Per al president de la UCEV, "les incerteses són majors que les certeses en molts dels temes de molt imminent aplicació, la qual cosa ens inquieta i preocupa".

En el cas concret de la FP Dual, el Consell Rector de la UCEV ha anunciat que està organitzant una jornada informativa al voltant d’aquest tema dirigida a directors, coordinadors, personal docent i alumnat de centres de FP, empreses i agents de desenvolupament local, que tindrà lloc al centre Juan Comenius de València l’1 d’abril.

Amb aquesta jornada la UCEV vol reflexionar sobre el marc d'aplicació del model de FP Dual a la Comunitat Valenciana i conèixer el que s'està fent en altres territoris, atès que la implantació d'aquesta modalitat depèn de cada comunitat autònoma.

Canvis en les bases de cotització

A partir de maig, totes les empreses hauran d'haver regularitzat les bases de cotització dels seus treballadors al Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, que obliga a incloure en les bases de cotització dels treballadors les retribucions en espècie. "Aquesta mesura tindrà un impacte econòmic substancial per a les empreses del sector de l'ensenyament, quantificat en uns 300 milions d'euros anuals". Des de la UCEV es reclama algun tipus de solució perquè l'aplicació d'aquesta normativa general no acabe soscavant l'activitat del sector.

Som cooperativa, fem ensenyament públic

Durant l'Assemblea, s'ha presentat un esborrany de l'argumentari "Som cooperativa, fem ensenyament públic", amb el qual es tracta d'arribar a un consens respecte del que són les cooperativa d'ensenyament com a cooperatives i com a escoles. " Es tracta de construir un discurs amb les nostres senyes d' identitat, que ens ajude a visibilitzar davant la societat el que sóm i el que fem, destacar els nostres trets diferencials i concretar com ens situem respecte d'altres col•lectius o projectes educatius".

Ara s'obre un termini d'aportacions perquè les cooperatives formulen suggeriments. El document definitiu es presentarà a la Nit de les cooperatives d' ensenyament valencianes, que se celebrarà el proper mes de juliol.

Publicada: 27/02/2014