La creació de cooperatives de treball va créixer a la Comunitat Valenciana un 35 % el 2013

Un terç de les noves cooperatives es van crear amb 2 socis, gràcies a la nova regulació

El 2013, el nombre de cooperatives de treball associat creades a la Comunitat Valenciana ha estat un 34,8% més que l'any anterior, mentre l'ocupació generada ha crescut un 8,2%. "Valorem molt positivament les dades d'evolució del sector quant a la creació de cooperatives de treball i llocs de treball durant 2013", ha dit el president de FEVECTA, Emilio Sampedro, durant la roda de premsa oferida aquest matí a València.

D'acord amb les dades presentades hui, el 2013 es van crear 124 cooperatives de treball a la Comunitat Valenciana (71 a València, 13 a Castelló i 40 a Alacant), un 34,8% més que l'any anterior, cosa que en nombre de llocs de treball, suposen 422 nous llocs de treball en tota la Comunitat (un 8,2 % més que el 2012). Els sectors d'activitat de les noves cooperatives creades el 2012 correspon al sector serveis (59,2%), construcció (5,6 %), transports (4,8 %), Indústria (9,6%), comerç (16,8%) i sector primari (4%).

Una part del creixement registrat pel que fa al nombre de cooperatives creades respon a la modificació de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que des de l’1 gener 2013 permet la creació de cooperatives de treball amb un mínim de dues persones sòcies. En total, un terç de les cooperatives creades en l'últim any estan formades per dues persones. "Hem rebut positivament el fet que augmenten les cooperatives creades gràcies a la reforma, però encara més que la menor dimensió d'aquestes cooperatives no haja anat en detriment del nombre d'ocupacions totals generades pel sector", ja que, segons ha explicat la directora de FEVECTA, Paloma Tarazona, "també ha crescut el nombre de cooperatives de tres i més socis". Així doncs, segons la seua valoració, s'han complert les expectatives amb què es va fer la reforma. "El que es perseguia amb aquesta mesura era estimular la creació de noves iniciatives d'autoocupació cooperativa que, d'una altra manera, no sorgirien ja que, en aquest context de crisi, la necessitat d'arribar a un volum d'activitat suficient per almenys tres persones frenava algunes iniciatives".

En aquest sentit, Emilio Sampedro ha subratllat la major fortalesa dels projectes empresarials col•lectius, ja que "l'emprenedoria individual és molt vulnerable i fràgil, tal com s'ha demostrat en aquesta crisi". De fet, la supervivència dels projectes empresarials cooperatius als 4 anys és de més del doble que l'emprenedoria individual.

Per tant, ha continuat Sampedro, "pensem que hem de continuar divulgant aquesta possibilitat entre els emprenedors i traslladar a la ciutadania la idea que les cooperatives de treball són una opció d'emprenedoria molt vàlida als nostres dies, entre altres raons, perquè és la forma d'empresa amb major índex de generació i manteniment d'ocupació estable".

I, a pocs dies de la commemoració del Dia Internacional de la Dona treballadora, el president de FEVECTA ha volgut posar de manifest que la Cooperativa és la fórmula empresarial amb més presència de dones (47,9%), segons un informe de la Subdirecció general de l'Economia Social, del Treball Autònom i de la RSE del Ministeri de Treball amb dades a 31/12/2013. "I a mesura que augmenta la mida de la cooperativa, augmenta també la presència de dones, sent aquesta majoritària en empreses de més de 50 socis".

El sector cooperatiu de treball en xifres

Al tancament de l'exercici 2013 hi havia a la Comunitat Valenciana 1.815 cooperatives de treball, un 2,6 % més que el 2012 (1.125 a València, 506 a Alacant i 184 a Castelló). Per sectors d'activitat, el major nombre de cooperatives de treball associat es concentra en el sector serveis amb un 54%, on en els últims anys s'ha accentuat la creació de cooperatives, sobretot, en àrees qualificades com a nous jaciments d'ocupació (cultura, oci, medi ambient, educació, serveis socials, etc.). El segueixen les cooperatives del sector industrial amb el 17%, les del sector de la construcció amb un 14%, els xicotets comerços que representen el 11% i les del sector primari amb el 4%.

Actualment, 21.276 persones són sòcies i/o treballadores d'alguna cooperativa de treball (6.138 alacantins, 13.209 valencians i 1.929 castellonencs) i segueix incrementant l'interès per constituir cooperatives.

El servei d'atenció a emprenedors de FEVECTA va atendre durant 2013, 339 grups d'emprenedors que buscaven assessorament per crear una cooperativa, un 28 % més que l'any anterior. D'aquests grups, 203 eren de València, 94 de la província d'Alacant i 42 de Castelló. Des que va començar la crisi els grups atesos han registrat un increment del 130%. Aquest any han estat gairebé 1.200 les persones ateses de tota la Comunitat.

Perfil dels emprenedors

Del total de persones ateses, les dones representen un 51% mentre que els homes un 49%. Pel que fa al nivell d'estudis, el 50% dels emprenedors tenia estudis superiors (llicenciats i diplomats). Les persones amb estudis mitjans (batxillerat, FP I i II) augmenten 8 punts fins a situar en el 34%, els segueixen els que tenen estudis de nivell bàsic amb el 15% i finalment les persones sense estudis amb un 1 %.

Quant a la situació laboral de les persones interessades a crear una cooperativa, torna a créixer el nombre d'emprenedors en situació d'atur que busquen a la cooperativa una fórmula d'autoocupació, amb el 67% dels casos. El segon lloc és per als autònoms amb un 16% i els treballadors per compte alié amb un 12%. En darrer lloc es troben els emprenedors que declaren trobar-se en una situació laboral irregular amb un 1 % o bé altres situacions no declarades amb un 4%.

En relació amb les edats dels emprenedors que han passat durant l'últim any pel servei d'assessorament de FEVECTA, el tram d'edat entre els 31 i els 45 anys és el més nombrós entre els emprenedors que creen cooperatives, amb el 55% de dels casos. La segona posició és per als majors de 45 anys amb el 28% i els segueixen els joves entre 25 i 30 anys amb un 13% i, finalment, els menors de 25 anys que se situa en el 5%.

A la pregunta de per què han decidit crear una cooperativa de treball, els emprenedors que han passat pel servei de FEVECTA responien el següent: Pel tancament de l'empresa en què treballen (11%), per esperit emprenedor (60%), per regularitzar una situació irregular (11%), per finalització del contracte (5%), per altres motius (13%).

Finalment, entre els projectes empresarials dels emprenedors que volen crear una cooperativa, les activitats més freqüents durant l'últim any van ser, per ordre de preferència: les de comerç (16%), les activitats sanitàries, d'atenció a persones i de serveis socials (13%), els serveis relacionats amb activitats del sector primari (11%), les relacionades amb l'ensenyament (10%), hostaleria (9%), serveis a empreses (8%), activitats culturals, esportives i d'oci (7%), serveis immobiliaris i la construcció (6%), transport (4%), activitats informàtiques (4%), etc.

El Servei d'atenció a emprenedors de FEVECTA està patrocinat per la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, a través de la Xarxa Valenciana de l'Emprenedor i l'Economia (Red Emprendes), iniciativa impulsada per la Direcció de General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, en col•laboració amb la Federació d'Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA) amb l'objectiu de crear ocupació estable i de qualitat entre els joves i aturats.

Publicada: 04/03/2014