La UCEV celebrarŕ a l’abril una jornada sobre la implantació de la FP Dual

Les cooperatives poden jugar un paper important en aquest model com a receptors d’alumnat en pràctiques i els ADL, com a agents d’intermediació laboral

La Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV) ha organitzat una jornada sobre la FP Dual, que es celebrarà l’1 d’abril al centre Juan Comenius de València. La jornada va dirigida tant a personal docent com a empresaris, socis de cooperatives i Agents de Desenvolupament Local per les amples implicacions de la normativa.

La formació professional dual és una nova modalitat d'oferta dins de la formació professional, que pretén combinar la formació rebuda per l'alumnat en un centre educatiu amb l'activitat formativa en un centre de treball. La finalitat última és afavorir la implicació de les empreses en el programa educatiu i estimular la inserció laboral i la contractació directa de l'alumnat.

Per a cooperatives i ADL

Com a empreses que són, les cooperatives poden jugar un paper important en aquest model com a receptors d’alumnat en pràctiques, amb l’interés que puguen adquirir un major grau d’especialització orientada a facilitar els perfils i les competències professionals que demanen les cooperatives en els seus respectius àmbits d’activitat.

D’altra banda, donat que aquesta nova modalitat obri noves possibilitats d’intermediació laboral entre les empreses i els centres que imparteixen Cicles de Formació Professional, la jornada també està adreçada a als professionals que treballen com Agents de Desenvolupament Local.

El règim d'alternança entre el centre educatiu i l'empresa planteja alguns interrogants organitzatius i de gestió a l'hora de concretar i posar en marxa el model de manera adequada. Per tant, la jornada, organitzada per la UCEV té com a objectiu donar algunes claus sobre el marc d'aplicació del model de FP Dual a la Comunitat Valenciana i conèixer què s'està fent en altres territoris, atès que la implantació d'aquesta modalitat depèn de cada comunitat autónoma.

+ INFO I INSCRIPCIONS

Publicada: 13/03/2014