CEPES reclama als grups polítics que contemplen l'Economia Social en els seus programes electorals al Parlament Europeu

Recorda a les forces polítiques que aquest sector empresarial representa el 17% de l'ocupació de la UE

Davant la proximitat d'eleccions al Parlament Europeu, la Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) ha sol•licitat als grups polítics que incorporen en els seus programes electorals les propostes de l'Economia Social, totes elles destinades a crear ocupació, riquesa i cohesió social i territorial. L'Economia Social és un sector empresarial que representa prop del 17% de l'ocupació a la Unió Europea, d'acord amb les últimes dades facilitades pel comissari Barnier, segons ha indicat el president de CEPES, Juan Antonio Pedreño.

El president de CEPES ha afirmat que "l'Economia Social, segons una resolució del Parlament Europeu (2013.07.02), té un paper essencial en l'economia europea, especialment en temps de crisi, en combinar la rendibilitat amb la solidaritat, crear llocs de treball estables i de qualitat, reforçar la cohesió social, econòmica i regional, i generar capital social".

A través del document 'Eleccions Europees 2014. Construir Europa des de les empreses d'Economia Social', CEPES trasllada als partits les demandes de l'Economia Social, un sector que a Espanya representa un de cada sis llocs de treball. En ell, la Patronal de l'Economia Social inclou tres línies de propostes:

  1. Reforçar les instàncies i l'agenda de treball de les institucions europees amb les empreses d'Economia Social. Per aconseguir-ho, CEPES sol•licita als partits espanyols que el nou Parlament constituisca un nou inter-grup de l'Economia Social que done continuïtat als treballs desenvolupats anteriorment, de manera que es consolide una agenda europea per a les empreses europees d'Economia Social, tant en el seu desenvolupament com en les polítiques comunitàries (cosa que el mateix Parlament Europeu ha demandat en diverses resolucions).
  2. Establir un pla europeu d'acció per al reforç de les empreses d'Economia Social. Aquest coordinaria en la UE a les diferents instàncies públiques implicades en el seu desenvolupament. CEPES dóna suport, d'aquesta manera, a la proposta del Parlament Europeu d'instar la Comissió a establir un mètode obert de coordinació per a l'Economia Social, que involucre totes les administracions i parts interessades. A més, CEPES se suma a la proposta del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE ) d'ampliar la contribució de l'Economia Social en els Fons Estructurals a la promoció de l'ocupació, la lluita contra la pobresa, la millora dels nivells d'educació, la creació d'empreses, l'esperit i la competitivitat empresarial, el suport a les empreses, el desenvolupament local, la investigació, el desenvolupament i la innovació, la formació i l'educació.
  3. Que les polítiques econòmiques i socials de la UE tinguen en compte les empreses d'Economia Social, d'acord amb el reconeixement que les institucions europees fan del seu valor afegit i la seua contribució a dotar Europa d'una economia intel·ligent, sostenible i integradora dins l'Estratègia 2020.

L'Economia Social ha demostrat que contribueix a assolir els objectius de l'Estratègia UE 2020 de dotar Europa d'una economia intel•ligent, sostenible i integradora. CEPES recorda que més de 200 documents de les institucions comunitàries reconeixen la importància que tenen les empreses d'Economia Social per assolir els objectius de desenvolupament econòmic i social que es planteja la Unió Europea.

“L'Economia Social", ha afegit Pedreño, "és un sector de creixent importància en les institucions comunitàries com a eina per eixir de la crisi, ja que ha demostrat que uneix rendibilitat econòmica i social. De fet, a Europa es calcula que agrupen a 123 milions de persones".

"Per això", ha afegit el president de CEPES, "és vital que les forces polítiques espanyoles tinguen en compte al Parlament Europeu aquesta realitat empresarial que representa l'Economia Social, sense oblidar en cap moment el valor afegit que aporta a la cohesió social i territorial, la creació de teixit empresarial i la lluita contra la desocupació".

CEPES lamenta que els diferents partits polítics no hagen consensuat aquesta bateria de mesures, alhora que confia que les reunions que es mantindran pròximament es materialitzen en propostes concretes a favor del desenvolupament de l'Economia Social dins dels diferents programes electorals al Parlament Europeu.

Publicada: 03/04/2014