FEVECTA participa en un projecte europeu per a facilitar la posada en marxa d'iniciatives empresarials de comerš electr˛nic

Entre les accions del projecte, s'elaborarà la guia titulada '10 passos cap a l'e-business'

El president de FEVECTA, Emilio Sampedro, va participar els dies el 7, 8 i 9 d'abril a Cergy (França) en una reunió de seguiment del projecte europeu '10 passos cap a l'e-business' en què hi participa la Federació. A aquesta reunió van assistir també Ramón Fort, vocal del Consell Rector de FEVECTA , Pepe Albors, responsable de Projectes i Fernando Benavente de IFES, junt a d'altres representants de les cinc entitats de la UE que integren el projecte (d'Espanya, Països Baixos, Àustria, França i Hongria).

Cada vegada hi ha més quantitat de llocs de treball basats en les noves tecnologies i les TIC. Europa aspira a una Comunitat Europea emprenedora, innovadora i oberta, amb més i millors llocs de treball per als seus ciutadans. Per afavorir que les persones assolisquen el perfil adequat a les noves exigències del mercat i milloren la seua ocupabilitat, FEVECTA participa actualment en el projecte Europeu '10 passos cap a la teua E-Business', de la iniciativa comunitària Grundtvig.

El programa sectorial Grundtvig té com a meta millorar la qualitat i la dimensió europea de l'educació d'adults en un sentit ample, incloent l'ensenyament formal, no formal i l'ensenyament informal, inclòs l'autoaprenentatge.

Objectiu del Projecte

El projecte '10 passos cap a l'E-business' té com a objectiu sensibilitzar les persones sobre les noves possibilitats que ofereix el comerç electrònic i dotar amb les competències necessàries per aconseguir una feina estable i de qualitat en aquest àmbit.

El projecte va dirigit a persones amb dificultats per accedir al mercat laboral: aturades, socioeconòmicament desfavorides, persones amb discapacitat, persones jubilades, dones en situació de maternitat recent, etc. Moltes d'aquestes persones tenen habilitats, coneixements, interessos i aficions que podrien ser susceptibles de transformar-se en projectes empresarials o professionals, utilitzant els avantatges de l'e-business.

Per facilitar-ho, el projecte durà a terme les següents accions:

  • Identificar les bones pràctiques de comerç electrònic i seleccionar les 10 millors pràctiques de cada país, que seran recopilades en una guia amb els 50 millors casos.
  • Elaborar una guia "10 passos cap a l'e-business" que facilitarà la posada en marxa d'iniciatives empresarials d'e-bussiness.

Durant la reunió mantinguda a Cergy, els socis van compartir els resultats de la investigació i les bones pràctiques recopilades i s’establiren les directrius i criteris per a la guia de les 10 millors bones pràctiques.

Més informació sobre el projecte: http://www.10-ebusiness-steps.eu

Publicada: 17/04/2014