El sector cooperatiu espera una ‘prorroga’ de les mesures sobre el funcionament dels seus òrgans durant la pandèmia

Un Decret llei del Consell va regular en 2020 condicions extraordinàries per a la convocatòria i reunió dels òrgans socials de les cooperatives i l'eficàcia dels seus acords

Durant l'última reunió plenària del Consell Valencià del Cooperativisme, la Confederació de Cooperatives també va sol·licitar que es tramite amb urgència un nou decret per a “prorrogar” les mesures contingudes en el Decret llei 8/2020, de 26 de juny, del Consell, de mesures excepcionals per a facilitar la convocatòria i reunió dels òrgans socials i l'eficàcia dels acords de les entitats cooperatives valencianes.

Emili Villaescusa ha insistit que “les cooperatives necessiten operar amb seguretat jurídica i, lamentablement, la situació epidemiològica no sembla que vaja a resoldre's en un termini de poques setmanes o mesos, per la qual cosa les mesures dictades en 2020 haurien de prorrogar-se durant tot aquest any 2021”.

La conselleria d'Economia Sostenible, que inicialment s'havia mostrat poc inclinada a publicar un nou decret llei, reconsiderarà la seua decisió: el mateix Rafael Climent ha demanat que reprenguen les converses per a aconseguir un acord entre la direcció general d'Emprenedoria i Cooperativisme i Concoval sobre aquest assumpte que satisfaça les necessitats de les cooperatives.

Publicada: 01/04/2021

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA