Alfafar obri el termini per sol·licitar les ajudes municipals per al foment de la contractació local i l'emprenedoria

L'Ajuntament ofereix a 1.500 € per persona contractada per un període mínim de 3 mesos i fins a 1.000 € per als emprenedors que creïn nous negocis al municipi

L'Ajuntament d'Alfafar, per tal d'afavorir qualsevol mesura activa de foment d'ocupació que propicie la contractació de veïns i veïnes d'Alfafar sense feina, ha obert la convocatòria per sol•licitar les Ajudes municipals a empreses per al foment de la contractació de persones desocupades al municipi d'Alfafar.

Aquesta convocatòria pretén establir incentius per al foment de la contractació del col·lectiu de persones desocupades empadronades al municipi d'Alfafar, per part d'empreses que presten els seus serveis a la població.

D'altra banda, la Regidoria de Foment d'Ocupació i Formació de l' Ajuntament d' Alfafar també vol apostar per l'esperit emprenedor dels veïns i veïnes del municipi, pel que ha creat les Ajudes municipals per al foment de la iniciativa emprenedora. A dia de hui ja s'han acceptat dues sol·licituds de nous negocis, una merceria paqueteria i un professor de dissenys 3D.

Aquestes ajudes intenten promoure l'activitat econòmica a Alfafar, així com facilitar l'ocupació autònoma mitjançant el primer establiment de treballadors per compte propi. Tindran la consideració de beneficiaris empreses o entitats amb personalitat jurídica pròpia, les entitats sense ànim de lucre, les persones autònomes o persones físiques que contracten desocupats per a la prestació de serveis en centres de treball radicats a la província de València.

La quantia de la subvenció per emprenedor/a serà de 1.000 €, per a subvencionar despeses de constitució del nou negoci, així com les despeses corrents: lloguer, serveis (llum, aigua, telèfon...), gestió i assessorament, etc., i poden sol·licitar en el Servei d'Atenció ciutadana (SAC).

Les sol·licituds podran retirar-se al propi SAC o a través d'una còpia impresa de la sol·licitud que es troba a la pàgina web municipal www.alfafar.com, el termini de la sol·licitud estarà obert des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en els taulers d'anuncis de l'Ajuntament i la web municipal fins al 15 novembre del 2014 a les 14 hores per a les empreses sol·licitants i fins el 30 de novembre del 2014 per als treballadors.

+ INFO

Descarregar tríptico sota aquestes línies

Publicada: 07/05/2014