Creix un 23% la creació de cooperatives de treball a Espanya durant 2013

El 45% dels nous llocs de treball creats en cooperativa van ser ocupats per joves

Al tancament de 2013 es va crear a Espanya un 23% més de cooperatives de treball associat que en el mateix període de l'any anterior. En total van ser 950 noves cooperatives front a les 733 de 2012.

Les cooperatives de treball associat representen una gran majoria dins de la varietat de cooperatives. Només 216 de les noves cooperatives creades el 2013 (en total 1.166 front a les 1.005 de 2012 ) no van ser de treball associat.

Creació d'ocupació neta

El creixement de les cooperatives de treball ha vingut acompanyat d'un increment en l'ocupació. Les cooperatives creades van ser més, encara que es va tractar d'empreses amb pocs integrants. Es van crear 3.632 llocs de treball, front als 3.612 de 2012.

Els números de 2013 superen els resultats obtinguts en 2006, és a dir en plena expansió econòmica, on s'havien creat 760 cooperatives, amb 3.014 llocs de treball nous.

Per comunitats autònomes, ressalta actualment Andalusia, amb un increment en el nombre de cooperatives del 30%, passant de 140 cooperatives noves a 204 i la Comunitat Valenciana, que va passar de crear un total de 92 cooperatives de treball el 2012 a crear 124 el 2013. I Múrcia, que va passar de crear 66 el 2012 a 76 el 2013.

"Amb aquestes xifres corroborem una vegada més que les cooperatives de treball mantenen els llocs de treball", diu Juan Antonio Pedreño, president de la Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball Associat (COCETA). És un model fonamentalment utilitzat en aquest moment en dos apartats. En primer lloc, és el model escollit pels joves que són gairebé el 45% dels nous llocs de treball creats en cooperativa. I en segon lloc, és un model primordial per mantindre empreses i llocs de treball per transformació o reconversió d'empreses mercantils en cooperatives".

Fins a aquest any, les cooperatives havien destruït gairebé deu punts menys d'ocupació que les altres fórmules empresarials, però ara les xifres són positives. Totes les comunitats autònomes han crescut de forma neta el nombre de cooperatives en alta a la Seguretat Social, cosa que no havia passat fins ara.

"La modalitat mateixa del model cooperatiu permet una major flexibilitat i una major implicació dels treballadors associats, com a responsables de la seua pròpia empresa. A més, es tracta d'ocupació de qualitat, amb un 80% de socis treballadors i una majoria de contractes indefinits", continua Pedreño.

A més es tracta d'empreses que promouen l'equitat de gènere. En elles, el 49% són dones, que segons els estudis de COCETA, diuen conciliar bé la vida laboral i personal. I el 38% de les quals ocupa llocs de lideratge, molt més que en altres fórmules empresarials.

Pedreño considera que si no s'han creat encara més cooperatives és perquè es tracta d'un model encara, malgrat tots els esforços del moviment cooperatiu, molt desconegut front a les empreses tradicionals.

"Trobem a faltar també polítiques actives que prioritzen empreses com les cooperatives de treball associat", afegeix Pedreño, "No només perquè demostren millors dades en plena crisi, sinó perquè posen a les persones per sobre el capital, i perquè es refermen en el territori aportant a les comunitats on estan inserides".

Les organitzacions que conformen COCETA treballen dia a dia en cada comunitat autònoma donant suport a la creació de cooperatives i sostenint els llocs de treball, fins i tot quan es tracta de la recuperació d'empreses en crisi.

Publicada: 08/05/2014