Les empreses tenen fins al 30 de setembre per a sol·licitar el Xec Tutories Internacionalització de l’Ivace

El programa cobreix fins al 90% de les despeses de contractació del personal expert

Les empreses valencianes poden sol·licitar fins al pròxim 30 de setembre les ajudes Xec Tutories Internacionalització de l’Ivace Internacional, amb les quals es dona suport al desenvolupament d'un programa d'assessorament a les empreses de la Comunitat Valenciana en matèria d'internacionalització.

XEC TUTORIES INTERNACIONALITZACIÓ (ASSESSORAMENT A EMPRESES 2021)

  • Dirigit a: Empreses PIME amb personalitat jurídica pròpia i domicili social en la Comunitat Valenciana
  • Sol·licituds: Des del 16/02/2021 fins al 30/09/2021
  • Data de justificació: fins al 31 de gener de 2022
  • L'assessorament objecte de subvenció haurà de ser iniciat entre la data de la comunicació de concessió de l'ajuda i el 31 de desembre de 2021.
  • Objecte subvencionable: fins al 90% dels costos de contractació del personal expert i acompanyament que va de 30 hores a 8 mesos de duració, en temàtiques com a inici a l'exportació, inici a la contractació pública internacional, revisió d'estratègies per a empreses exportadores, màrqueting digital internacional, estratègies de marca i comunicació internacional, finançament internacional, presentació d'ofertes en contractació pública internacional i expansió internacional de start-ups…
  • Límit: dues tutories amb una ajuda màxima de 3.000 euros.

Les empreses seleccionaran a la persona que els atendrà d'entre una Borsa de Personal Expert confeccionada prèviament per l’Ivace entre professionals amb experiència contrastada en cadascuna de les matèries. La Borsa de Personal Expert es pot consultar en la pàgina web de l'IVACE.

Aquestes ajudes compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional en un percentatge del 50% a través del programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

La tramitació del procediment serà electrònica a través de la pàgina web de l’Ivace.

 

Publicada: 31/08/2021

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA