El model cooperatiu de CAIXA POPULAR dóna bons resultats

La Cooperativa de Crèdit Valenciana compta amb més d'un centenar de Cooperatives Associades

Caixa Popular ha presentat en assemblea general les seues Memòries Anuals, Econòmica i Social, i els resultats més significatius del passat exercici a les seues Cooperatives Associades i Socis de Treball.

Aquesta Cooperativa de Crèdit Valenciana compta amb més d'un centenar de Cooperatives Associades, distribuïdes per les comarques valencianes del Camp de Túria, l'Horta, la Ribera Alta i Baixa, la Costera, la Vall d'Albaida, la Safor i el Camp de Morvedre, que agrupen un col•lectiu de socis de treball de més de 12.000 persones.

En les cooperatives associades, que en el passat exercici van superar una facturació de 2.000 milions d'euros, es troben algunes de les més rellevants dels sectors d'Alimentació, Artesania i Joguines, Habitatges i Construcció, Metal•lúrgia, Arts Gràfiques, Ensenyament, Moble i Fusta, Serveis, Transformats Químics i Tèxtil de la Comunitat Valenciana.

L'entitat, que pertany al Grup Caixes Rurals, va obtenir un benefici en finalitzar l'exercici 2013 de 1.710.000 d'euros, després de realitzar unes dotacions 14.340.000 d'euros. El Benefici, abans d'impostos, resultant el 2013 va experimentar un creixement del 2%.

L'entitat va finalitzar l'exercici 2013 amb uns Dipòsits de 925 milions d'euros, el que representa un increment del 23% respecte a l'any anterior.

Per la seua banda, en un entorn de forta reducció del crèdit, les inversions creditícies es van situar en 688 milions d'euros, el que ha suposat un 2% d'increment respecte a l'exercici anterior.

Les dotacions al Fons d'insolvència de 14.340.000 d'euros, situa la cobertura de la Morositat en un 62%, amb una ràtio de mora del 9,71% (per sota de la mitjana del sector financer, que a desembre de l'any passat era al 13,67%).

Durant l'Assemblea General, en la qual -entre d'altres punts- es van aprovar els Comptes Anuals, i la Distribució de l'excedent, es van presentar les Polítiques del seu Pla Estratègic en el qual, al mateix temps que s'estableixen línies d'increment del negoci, es dóna una especial importància a la tangibilització dels Valors de l'entitat i la seua transmissió als seus clients i a la societat.

Així, el Pla Estratègic de l'Entitat segueix fixant les claus en un creixement sostenible, que permeta oferir un model de banca cooperativa, diferenciada i més social i continuar sent una entitat netament valenciana, amb una gran implicació en el desenvolupament econòmic, social i cultural de les poblacions on està establerta.

Així, l'entitat, que en els darrers 6 mesos ja ha obert noves oficines a Llíria i Benimaclet, continua la seua expansió amb l'obertura, en les properes setmanes, d'una altra oficina a Gandia.

A la cloenda de l'assemblea, Josep M. Soriano, president de Caixa Popular, va destacar la importància que, en els temps actuals, té el seguir donant testimoni en la societat dels valors del Cooperativisme de Treball Associat, que forma part de l'ADN d' l'entitat, i de l'aportació que la fórmula cooperativa continua fent a la societat, amb un permanent creixement i creació de llocs de treball.

http://www.caixapopular.es/inicio.html

Publicada: 12/06/2014