La nova Llei de Cooperatives rep el suport unÓnime de les Corts Valencianes

La modificació sorgeix com a resposta a la solĽlicitud de la Confederació de Cooperatives d'una normativa que agilitze la creació i desenvolupament d'aquest sector

Les Corts Valencianes va aprovar per unanimitat la reforma de la Llei de Cooperatives en el seu últim ple del període de sessions. Una modificació que es produeix a instàncies de la sol•licitud de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb l'acord del Consell Valencià del Cooperativisme, d'una normativa que flexibilitze la creació i desenvolupament d'aquesta fórmula empresarial en condicions equiparables a les d'altres empreses.

Tots els grups parlamentaris van destacar durant el debat parlamentari el consens assolit i el procés exemplar que han seguit el Consell i la Confederació de Cooperatives, durant dos anys, fins a arribar a aquest acord que dóna resposta a la demanda de la societat civil d'un canvi legal que permet al cooperativisme guanyar en agilitat i flexibilitat.

Segons ha destacat el president de la Confederació, Emili Villaescusa, "potser ens ha costat un poc més de temps del previst, però a canvi tenim una llei que compartim i que és, sens dubte, millor". Villaescusa ha agraït a tots els grups parlamentaris el seu treball i aportacions per assolir aquest consens, ja que, segons ell "reflecteix el suport del poble valencià a una fórmula de gestió empresarial efectiva amb capacitat per superar conjuntures adverses, dinamitzadora de processos de recuperació i impulsora d'iniciatives col·lectives, i de la qual formen part una de cada tres persones en aquesta Comunitat. A més, suposa un reconeixement a un model en què preval una actitud de permanent col•laboració, respecte i confiança envers els altres, així com de pluralisme, tolerància i sostenibilitat".

Els eixos de la modificació contemplen la incorporació de tecnologies de la informació i la comunicació per adequar el sector a l'actual context econòmic, l'adaptació de la regulació de les organitzacions representatives i evitarà aplicacions o interpretacions errònies de la Llei, entre molts altres aspectes.

Consens polític

La diputada del PP, Mª José García, es va referir en la seua intervenció al sector cooperatiu com "bàsic, decisiu i essencial per a la vertebració de les nostres comarques" i va lloar el procés seguit per a la modificació de la llei, "que naix del propi Consell Valencià del Cooperativisme i ha estat treballada conjuntament entre la Generalitat Valenciana i la Confederació amb un gran consens de tots els grups".

Dels drets d'informació dels socis cooperativistes va parlar el diputat del PSPV, Francisco Toledo, qui ha explicat que les esmenes del seu grup han estat encaminades a reforçar aquest capítol, sobretot en el cas "d'aquells socis que no fan servir les tecnologies de la informació i comunicació i que potser durant alguns anys encara no les faran servir o tenen fins i tot difícil el seu accés".

En la seua intervenció la portaveu d'EU, Marga Sanz, va demanar a la Generalitat Valenciana "una implicació real amb el foment del cooperativisme" a través d'un compromís pressupostari anual, ja que per a Sanz el cooperativisme "no és una utopia, sinó una realitat inqüestionable, que té més pes al nostre país del que sembla".

Per la seua banda, Fran Ferri, diputat per Compromís, va focalitzar el seu discurs en la capacitat de la fórmula cooperativa a l'hora de recuperar empreses en crisi. A través d'una esmena del seu grup, l'Administració informarà els treballadors afectats per processos d'ERO de la possibilitat de crear una cooperativa per salvar els seus llocs de treball i l'activitat econòmica.

Publicada: 08/07/2014