Felipe Codina es compromet a fer gestions amb Hisenda per saldar el més aviat possible les ajudes de 2011 al sector cooperatiu de treball

Emilio Sampedro es reuneix amb el director general de Treball, Cooperativisme i Economia Social

El president de FEVECTA, Emilio Sampedro, s'ha reunit aquest matí amb el director general de Treball, Cooperativisme i Economia Social, Felipe Codina, en el marc dels habituals contactes amb el responsable en matèria de Cooperativisme de la Conselleria d'Economia.

Emilio Sampedro ha transmès al responsable en matèria cooperativa de la Generalitat la necessitat que es facen efectius els pagaments pendents en concepte de les ajudes a les empreses d'economia social prioritzant les de 2011. Referent a això, el director general s'ha compromès a fer les gestions oportunes amb Conselleria d'Hisenda perquè el més aviat possible es comencen a saldar les ajudes de 2011, dins de les disponibilitats pressupostàries del departament.

Sobre les ajudes d'Economia Social de 2014 corresponents a incorporació de socis i assistències tècniques, Felipe Codina ha anunciat la seua publicació per als pròxims dies.

La reunió ha servit també per posar al dia les gestions que des de la direcció general de Treball, Cooperativisme i Economia Social s'estan duent a terme des del passat any per agilitar i informatitzar el funcionament del Registre de Cooperatives, una de les demandes tradicionals del sector.

Des del departament de Codina s'ha informat que en el termini d'uns mesos serà possible la constitució de cooperatives via telemàtica a través dels Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE), el que agilitzarà enormement totes les gestions que es precisen per a fer-ho. Només falta que el Ministeri d'Indústria faça les modificacions corresponents perquè els 17 Registres de Cooperatives existents puguen incorporar-se al sistema per a la tramitació telemàtica, el que es preveu que puga estar enllestit en el segon semestre d'aquest mateix any.

Publicada: 17/07/2014