FEVECTA s'adhereix al manifest a favor de la continu´tat de les Cooperatives de crŔdit i Caixes Rurals valencianes

El Consell Rector de la Federació destaca la tasca d'aquestes entitats i denuncia que la seua 'bancarització' provocaria la pèrdua d'un model financer basat en valors de participació i gestió democràtiques i la pràctica desaparició del sistema bancari valencià

El Consell Rector de FEVECTA en la seua última reunió, celebrada el 23 de juliol, ha adoptat l'acord d'adhesió al 'Manifest a favor de la continuïtat de les cooperatives de crèdit i caixes rurals de la Comunitat'. El document és fruit d'un procés de reflexió compartida pels acadèmics de les universitats valencianes, els representants dels sectors de l'economia valenciana afectats (caixes rurals, cooperatives de crèdit, cooperatives agràries i cooperatives de Treball Associat) i els partits polítics amb representació a les Corts Valencianes, tots ells preocupats per la situació actual que pateix el sistema financer valencià.

Després de la seua presentació pública el passat 9 de maig a la Facultat d'Economia de la Universitat de València, més de 50 institucions i organitzacions públiques i privades i un miler de persones a títol individual han subscrit fins ara el manifest en contra del procés de bancarització que suposaria la desaparició d'aquest tipus d'entitats.

El Manifest adverteix dels efectes negatius que podria tindre el procés de concentració del negoci bancari tant per al propi sector com per a la ciutadania. En aquest sentit, el Consell Rector de FEVECTA defensa la necessitat de preservar l'existència de les cooperatives i caixes rurals com a part d'una desitjable pluralitat del sistema bancari espanyol i valencià, i demana protecció i respecte a la figura de les cooperatives de crèdit perquè han demostrat amb la seua trajectòria una actuació responsable, que ha basat el seu model de negoci en la vinculació al territori, finançant els diferents sectors del cooperativisme valencià, així com al comerç i l'associacionisme local. Sense oblidar que, com totes les cooperatives, reverteixen part dels seus beneficis a la seua comunitat a través de patrocinis culturals, socials, educatius i de foment del cooperativisme.

Davant la postura que defensa la concentració del negoci bancari a fi d'una major eficàcia, per al Consell Rector de FEVECTA la realitat demostra que l'eficàcia no depèn de la grandària, sinó de la gestió de l'entitat i, en aquest sentit, les cooperatives de crèdit i caixes rurals han demostrat una gestió eficaç i responsable avalada pel fet de no haver precisat ser rescatades amb diners públics. Ben al contrari, les entitats cooperatives de crèdit compleixen amb les exigències de capital i solvència imposades per la UE i la seua desaparició significaria la pèrdua del principal suport financer de multitud de xicotets estalviadors, així com de pimes i microempreses.

Per al Consell Rector de FEVECTA abundar en un procés de bancarització i concentració d'aquestes entitats de crèdit suposarà, a més, la pèrdua d'un model financer basat en els valors de participació i gestió democràtiques i la pràctica desaparició del sistema bancari valencià.

Accedir al text íntegre del Manifest fent clic ací

Publicada: 28/07/2014