FEVECTA organitza a l'octubre un Curs de Business English

Es tracta d'adquirir competències en el llenguatge oral i escrit del món de l'empresa

L'objectiu del curs d'anglés empresarial és doble: d'una banda, el repàs i consolidació de la gramàtica bàsica de la llengua anglesa i, d'un altre, l'especialització de les persones assistents en l'ús del llenguatge utilitzat al món de l'empresa.

Es tracta d'adquirir competències d'expressió oral i escrita vinculades a la quotidianitat de les relacions interpersonals de les persones implicades en activitats comercials.

Continguts:

- Vocabulari específic (empresa).

- Fórmules de cortesia en els negocis.

- Estructura d'una ponència sobre negocis.

- Vocabulari específic (aeroports, hotels i reserves).

- Peticions formals.

- Vocabulari específic (viatges).

- Vocabulari específic (diferents treballs i departaments en una empresa).

- Instruccions sobre cóm arribar a diferents llocs en la ciutat.

- Vocabulari específic (converses telefòniques).

- Vocabulari específic (restaurant: dinars de negocis).

- Vocabulari específic (economia i finances).

- Descripció de processos tècnics.

- Redacció d'e-mails i documents formals.

- Realització de pressupostos, factures, sol•licituds, cartes de queixa, etc.

Duració i Calendari

El curs, de 21 hores de duració, es desenvoluparà els dies: 2-4-16-18-23-25-30 d'octubre de 16.00 a 19.00 hores.

Lloc de Realització

Seu de FEVECTA

Arquebisbe Majoral, 11 baix,

46002 València.

Matrícula

El cost del curs és de 200 euros per a treballadors en actiu, l'empresa dels quals cotitze pel règim general de la Seguretat Social, i de 175 euros per a persones autònomes o desocupades.

En el cas de treballadors en actiu, poden bonificar-se el cost de la matricula amb el crèdit de formació de la seua empresa. FEVECTA com a entitat organitzadora de formació bonificada, realitza de forma gratuïta els tràmits necessaris davant de la FTFE perquè les empreses puguen bonificar-se totalment o parcialment el cost del curs.

Reserva de plaça

La reserva es pot realitzar telefonant al núm. 963521386(pregunteu per Geno) o a través del correu electrònic g.albert@fevecta.coop

VEURE MÉS CURSOS

Publicada: 20/09/2012