Ajudes a empreses per al foment de la contractaciˇ en prÓctiques de persones desocupades del municipi d'Alfafar

El termini de solĚlicitud estarà obert fins al 30 novembre 2014

L'Ajuntament d'Alfafar ha convocat les "Ajudes a empreses per al foment de la contractació en pràctiques de persones desocupades del municipi d'Alfafar". Aquesta ajuda té per objecte establir incentius per al foment de la contractació en pràctiques amb la finalitat de donar suport a les empreses per la contractació de persones aturades que acaben de finalitzar els seus estudis, afavorint així la inserció sociolaboral d'aquest col•lectiu.

 • Les despeses subvencionables amb aquesta ajuda són: Seguretat Social derivada dels contractes que es formalitzen (fins a 4.000 euros per un mínim de sis mesos).
 • Tindran condició de beneficiaris: Empreses o entitats amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre o persones físiques que contracten sota la modalitat de contracte en pràctiques a aturats per a la prestació de serveis en centres de treball radicats a la província de València des de l'1 d'Agost del 2014 fins a la data límit de presentació de les sol·licituds, sempre que hi haja consignació pressupostària.
 • Els requisits que han de complir les persones contractades són:
 1.  
  1. Estar inscrits com a desocupats/des en el SERVEF.
  2. Estar en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o de certificats de professionalitat.
  3. Que no hagen transcorregut més de 5 anys (o 7 si el treballador té minusvalidesa).
  4. Estar empadronats al municipi.

Fer clic per accedir a les bases i la sol·licitud de l'ajuda

Publicada: 04/09/2014