A l'espera de la segona fase de les ajudes del Kit Digital prevista inicialment per a mitjan juliol

La tercera fase destinada a les pymes més xicotetes arribarà a l'octubre

Estava previst que les empreses amb plantilles d'entre 3 i 9 empleats pogueren sol·licitar a partir de mitjan juliol les ajudes del Kit Digital. No obstant això, l'obertura de la fase dos del programa encara no ha estat possible pel gran nombre de sol·licituds rebudes durant la primera fase. La meitat de les pimes amb un nombre de treballadors entre 11 i 50 ja ha sol·licitat el bo, però només una quarta part l'ha rebut. El termini per a les empreses més grans continuarà obert fins al dia 15 de setembre.

Mentrestant, la fase 3, destinada a empreses amb fins a 3 treballadors, està prevista a partir del mes d'octubre.

Ara bé, amb data de 29 de juliol s'ha publicat al BOE la Orden ETD/734/2022, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).

Ajudes de fins a 6.000 euros

La segona convocatòria del programa Kit Digital, impulsat pel Govern d'Espanya i finançat per la Unió Europea a través dels fons Next-Generation, inclourà ajudes de fins a 6.000 euros. Les subvencions podran ser sol·licitades per empreses la plantilla de les quals tinga entre 3 i 9 empleats.

Els conceptes pels quals es pot sol·licitar l’ajuda són: comerç electrònic, Gestió de Xarxes Socials, Gestió de Clients, Business Intelligence i Analítica, Gestió de Processos, Factura Electrònica, Servei i eines d'Oficina Virtual, Comunicacions Segures i Ciberseguretat.

Els bons s'atorguen per ordre de petició. Per això s'aconsella a les empreses interessades que facen la sol·licitud com més aviat millor. Els passos són els següents:

 • Després del registre cal cobrir el test de diagnòstic digital. Amb ell l'empresa pot conèixer el seu grau de maduresa digital i identificar les àrees del negoci amb més mancances.
 • Consulta les solucions que proposa el programa Kit Digital. Les relacionades amb la gestió de processos o els serveis d'una oficina virtual són les que major pressupost tenen.
 • Una vegada oberta la convocatòria es podrà accedir als tràmits per a sol·licitar el bo.
 • Requisits per a poder accedir a les ajudes

Per a poder sol·licitar les ajudes, el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital va publicar una ordre amb les bases reguladores que regiran la concessió dels bons. Entre els principals requisits per a poder accedir a aquests estan:

 • L'empresa ha d'estar registrada a Espanya.
 • Ha d'estar al corrent en el pagament d'impostos i amb la Seguretat Social.
 • No incórrer en cap prohibició inclosa en la Llei General de Subvencions.
 • No ser una empresa en crisi.
 • No haver percebut ajudes per un import superior als 200.000 euros.
 • Estar inscrit en el Cens d'Empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 • Tindre el suficient Nivell de Maduresa Digital en el test que s'ha de realitzar en la plataforma Accelera Pime.

SI VOLEU REVISAR DE NOU ELS CRITERIS DE LA FASE I (PANTILLES 10-49 PERSONES), AIXÍ COM EL LLISTAT D'AGENTS DIGITALITZADORS QUE SÓN COOPERATIVES FEDERADES A FEVECTA FEU CLIC ACÍ

Publicada: 28/07/2022

 • Col·laboren:
 • Consellería Economía
 • Ministerio Empleo
 • Fondo Social Europeo

FEVECTA