Publicat el decret que regula la responsabilitat social en les entitats valencianes

Aplicable a empreses, cooperatives i entitats d'economia social, organitzacions i persones treballadores autònomes

S'ha publicat al DOGV el decret pel qual es regula la responsabilitat social en les entitats valencianes. Respecte a la seua entrada en vigor s'estableix una vacatio legis de tres mesos, des de la seua publicació en el DOGV.

DECRET 200/2022, de 25 de novembre, del Consell, pel qual es regula la responsabilitat social en les entitats valencianes

Els objectius d'aquesta nova normativa són regular la qualificació, renovació, homologació i revocació d'entitats valencianes socialment responsables; el registre d'entitats valencianes socialment responsables i l'auditoria de verificació social.

Aquest decret ve a desenvolupar allò que exposa el Títol III sobre la responsabilitat social en les entitats valencianes, de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social.

La norma serà aplicable a les empreses, incloent-hi les cooperatives i entitats d'economia social, entitats, organitzacions públiques i privades, i treballadors i treballadores autònomes, que compten amb centres de treball, oficines o establiments en el territori de la Comunitat Valenciana.

Regula, igualment, l'auditoria social i una comissió mixta que informa la inscripció en el registre d'entitats valencianes socialment responsables.

La norma aprova també el sistema d'indicadors per al registre de les entitats valencianes socialment responsables.

Es preveu també la possibilitat d'establir un encàrrec de gestió amb el Col·legi de Registradors d'Espanya per a agilitzar les resolucions de qualificació.

Publicada: 01/12/2022