L'Ajuntament de Paterna subvencionarÓ amb 3.500 euros la posada en marxa de cooperatives per fomentar l'ocupaciˇ local

L'alcaldessa de Paterna, Elena Martínez, portarà al Ple de l'Ajuntament una línia de subvencions per a la posada en marxa de cooperatives. L'objectiu és proporcionar als emprenedors que decidisquen crear aquest tipus de societat per desenvolupar-se professionalment la base econòmica que els permeta posar-la en marxa. Es tracta d'una nova actuació de dinamització econòmica des de l'àmbit municipal i en concret de l'Àrea de Garantia Social i Ocupació, a través del seu departament de Promoció Econòmica, per afavorir i fomentar el creixement empresarial i la creació d'ocupació a Paterna.

"Som conscients que hi ha paterners que porten projectes viables per desenvolupar-se professionalment com cooperatives però en aquest moment els falta l'empenta inicial que els permeti convertir-lo en realitat. Amb aquesta ajuda municipal, que se suma als avantatges que ofereix el Viver d'Coopertivas, tractem d'oferir aquest impuls perquè puguen convertir els seus projectes en una oportunitat de desenvolupament professional", ha assenyalat Elena Martínez.

Des del Departament de Promoció Econòmica, fruit de la seua experiència en l'assessorament a emprenedors, valoren que "les cooperatives, per la seua capacitat per generar ocupació estable i la seua vinculació al medi que els envolta, poden donar resposta a les necessitats de la població del seu entorn, de manera que el foment d'aquestes fórmules empresarials redunden en el desenvolupament i millora del medi local i comunitari".

En aquest sentit, la convocatòria de subvencions té com a finalitat incentivar econòmicament la generació de nova ocupació estable a través de l'impuls a la creació d'empreses d'Economia Social (Cooperatives i Societats Laborals) que s'instal·len a Paterna i, especialment, en el recentment creat viver Municipal de Cooperatives, creat per l'Ajuntament per oferir a aquests col•lectius unes eines bàsiques i un lloc que els permeta iniciar la seua tasca professional a un preu gairebé simbòlic.

Podran optar a les ajudes aquelles persones físiques promotores d'un projecte de creació d'una Cooperativa de Treball Associat o una Societat Laboral en què el 60% com a mínim dels seus socis tingua el seu domicili i estiga empadronat a Paterna amb una anterioritat mínima d'un any a la data de sol·licitud de l'ajuda. A més, almenys 2/3 dels promotors hauran de trobar-se en situació d'atur a data de presentació de la sol•licitud i en disposició de dedicar la jornada laboral completa a la posada en marxa, creixement i consolidació del projecte empresarial objecte de subvenció.

D'altra banda, l'activitat econòmica a desenvolupar pel projecte empresarial ha de presentar condicions de viabilitat tècnica, econòmica, financera i comercial. A aquests efectes serà requisit imprescindible que les cooperatives i societats laborals de nova creació interessades a sol•licitar les subvencions que preveu aquesta convocatòria, utilitzen els serveis municipals d'assessorament a emprenedors amb el fi d'obtindre un informe de viabilitat favorable sobre el model de negoci i el pla d'empresa resultant. Des de l'inici de l'activitat, el domicili social es trobarà al municipi de Paterna. Referent a això se li donarà caràcter prioritari a aquells projectes que sol·liciten la seua instal·lació al Viver Municipal de Cooperatives de Paterna.

També se'ls demanarà que per als procediments de selecció de les potencials contractacions de personal, utilitzen els serveis de l'Agència Municipal de Col·locació de l'Ajuntament de Paterna, amb l'objectiu de seguir redundant en la contractació de desocupats paterners. Aquells que resulten beneficiaris de la subvenció hauran de mantenir l'activitat durant un període mínim de dos anys excepte causes de força major.

Pel que fa a les subvencions, es concedirà una quantia fixa màxima de 3.500 euros per projecte en concepte de despeses de constitució, enteses com les despeses necessàries per a l'inici de l'activitat (despeses de notaria i altres despeses directament relacionades amb l'obertura o inici de l'activitat).

Una vegada aprovat el present reglament pel ple municipal i després de la seua entrada en vigor, els veïns interessats podran presentar les seues sol·licituds. El termini de lliurament de la documentació corresponent finalitzarà el dia 30 de desembre de cada exercici.

Viver de cooperatives i viver d'emprenedors

El Viver de Cooperatives permet disposar a les persones que opten per aquesta fórmula d'un espai de propietat municipal a uns costos molt baixos per col•lectius d'emprenedors sota la forma de cooperativa. Durant el primer any tant el lloguer com les despeses d'Internet, telèfon i electricitat són gairebé sense cost. La iniciativa copia el model del Viver d'Empreses, engegat el 2009 per l'Ajuntament de Paterna en col•laboració amb la Cambra de Comerç i que compta amb prop de 30 empreses ubicades a les seues instal•lacions i un 100% d'ocupació.

Assessorament a emprenedors

El departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Paterna va desenvolupar en el passat exercici un total de 846 assessoraments a veïns del municipi que han recorregut a aquest servei municipal per tal de posar en marxa un projecte emprenedor. D'ells en un total de 128 casos els assessoraments han derivat en la posada en marxa d'un projecte concret d'autoocupació, ja siga sota la fórmula d'autònom o mitjançant la creació d'una xicoteta empresa (2,3 treballadors habitualment) a través d'una comunitat de béns, societat limitada o cooperativa. Des de l'àrea de Promoció Econòmica estimen que la consumació d'un projecte suposa una mitjana de 1,2 llocs de treball, de manera que la suma d'aquests projectes ha comportat la creació d'al voltant de 153 llocs de treball.

Publicada: 18/09/2014