Les cooperatives de treball amplien els límits a la contractació amb dues iniciatives participades per FEVECTA

Entren en vigor modificacions de la Llei de Cooperatives Valenciana i de la Llei Fiscal 20/90, que fan possible sortejar la problemàtica generada després de la Reforma Laboral

L'1 de gener d'enguany han entrat en vigor algunes modificacions legislatives d'especial repercussió per a les cooperatives valencianes, ja que venen a esmenar la problemàtica generada amb l'aprovació de l'última reforma laboral. I és que, atés que les Cooperatives de Treball (CTA) tenen la contractació indefinida limitada per la seua naturalesa jurídica i que l'actual marc laboral vigent restringeix la contractació temporal, promovent el contracte fixe discontinu com la principal manera de cobrir la temporalitat en les empreses, el compliment de totes dues normes estava provocant alguns problemes a les cooperatives a l'hora de créixer i generar ocupació.

Per a esmenar-ho, d'una banda, s'han modificat diversos articles del Text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, on es regulen els límits a la contractació en les Cooperatives de Treball Associat, i, d'altra banda, s'ha modificat l'article 8.3 de la Llei 20/1990 de Règim Fiscal de Cooperatives, ampliant els límits a la contractació laboral perquè una CTA puga qualificar-se fiscalment com especialment protegida.

Totes dues modificacions són el resultat d'una labor institucional intensa duta a terme des de FEVECTA en col·laboració tant amb la Confederació Valenciana de Cooperatives com amb la Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball Associat (COCETA) i la Confederació Espanyola de l'Economia Social (CEPES).

Per a ampliar les claus sobre l'aplicació d'aquestes modificacions llegir Los nuevos límites a la contratación en las cooperativas de trabajo asociado a partir de 2023: aspectos jurídicos y legales

Publicada: 12/01/2023