Obert el termini per a sol·licitar les ajudes de l’Ivace a la innovació en pimes

Prioritzen l’economia circular i baixa en carboni, la digital disruptiva i la innovació orientada a les persones

El termini per a sol·licitar les ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) de 2023 per al desenvolupament de projectes d’innovació conclou el 12 d’abril de 2023. Prioritzen aquelles iniciatives en línia amb l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana (S3CV), que aposten per l’economia circular i baixa en carboni, l’economia digital disruptiva, així com la innovació orientada a les persones.

La Unitat d’Innovació de l’Ivace ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana els programes d’ajudes per al finançament de projectes d’innovació de producte, innovació de processos i desenvolupament de solucions innovadores en l’àmbit de la informàtica, l’electrònica i les comunicacions (TEIC).

Informació de les ajudes i sol·licitud

https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/innovacio-i-r-d/programes-d-ajuda-2023/55926-innova-cv-innovacio-de-pime-2023

Aquests programes, emmarcats dins del Pla d’R+D+I empresarial de l’Ivace, estan dotats amb un pressupost de 10 milions d’euros finançats en un 60 % per la Unió Europea a través dels Fons Feder per a la Comunitat Valenciana en el període 2021 a 2027.

El cost mínim elegible dels projectes presentats ha de ser igual o superior als 15.000 euros. L’Ivace finançarà un màxim del 45 % dels costos subvencionables dels projectes desenvolupats per les micro i petites empreses, i un màxim del 35 % dels costos subvencionables dels executats per mitjanes empreses.

Com en anteriors convocatòries, l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial podrà anticipar a les empreses beneficiàries un màxim del 75 % de la subvenció concedida en el cas de micro i petites empreses, i un màxim del 50 % en el cas dels projectes aprovats a mitjanes empreses.

Per a dur-ho a terme, les empreses que siguen beneficiàries hauran de presentar garanties d’un 25 % de l’import a anticipar.

El termini de presentació de sol·licituds comença demà, 3 de març, i conclou el 12 d’abril de 2023.

Criteris d’avaluació

En el Programa d’ajudes per a projectes d’innovació de producte (InnoVAProD) es valorarà la fabricació de nous productes que incloguen l’ús eficient de recursos, la valoració o la reutilització de residus o subproductes, així com la incorporació de metodologies d’ecodisseny o ecoeficiència.

El Programa d’innovació de processos (InnoVAProC) dona suport, entre altres, al desenvolupament de projectes que contribuïsquen de manera substancial a la transició cap a una economia circular mitjançant la sostenibilitat i la circularitat dels processos industrials.

En aquest sentit, es donarà prioritat a aquelles accions que afavorisquen la posada en marxa de mesures de protecció mediambiental, com ara l’ecodisseny, la simbiosi industrial, l’aprofitament de recursos, així com la reutilització i la valoració de residus.

Tant en el programa d’innovació de producte com en el d’innovació de processos les empreses no tenen límit en el nombre de projectes presentats.

En el cas del programa InnoVATeiC cada empresa pot presentar com a màxim un únic projecte. En aquest cas, el cost subvencionable per a personal propi ascendeix a un màxim de 100.000 euros.

Aquest programa pretén que les pimes beneficiàries desenvolupen noves aplicacions, dispositius o solucions tecnològiques innovadores, preparats per a la seua comercialització a tercers.

Publicada: 14/03/2023