COCETA llanša Emprende.coop, un web per aprendre a emprendre

Amb eines de suport per a la creació i posada en marxa de cada projecte empresarial

La Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball Associat (COCETA) ha posat en marxa el portal Emprende.coop, una iniciativa que té com a objectiu ajudar a emprendre en grup, sota la fórmula del cooperativisme de treball.

En aquest portal, que compta amb el suport del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, i està inclòs dins de l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove, COCETA posa a disposició del públic interessat una selecció de eines dirigides a incentivar els inicis d'un projecte empresarial cooperatiu.

Amb aquesta web, COCETA continua amb la difusió i el foment de la Cooperativa de Treball, com a fórmula empresarial en què, com ha assenyalat Juan Antonio Pedreño, president de COCETA, "cada vegada hi ha més joves que intenten obrir-se un buit en el món empresarial i aposten pel cooperativisme, que s'ha consolidat en els últims anys com una resposta a l'atur juvenil. Però a més és una forma empresarial que segons dades del Ministeri d'Ocupació ha destruït deu punts menys d'ocupació que la resta de les empreses tradicionals. Si haguera estat aquest el comportament general de totes les empreses, no s'haurien destruït 1.500.000 de llocs de treball".

La Cooperativa de Treball és un model empresarial que comparteix el risc, més participatiu i, per tant, amb major probabilitat d'èxit. A més, gràcies a la implicació personal dels treballadors són empreses que tenen una major flexibilitat per adaptar-se a les diferents situacions d'una empresa. Un model d'empresa que prioritza la persona i on només es contempla el tancament com a últim recurs. Aquests aspectes, juntament amb altres valors com la democràcia en la presa de les decisions o la distribució dels beneficis de manera col•lectiva, fan de la cooperativa de treball una forma d'empresa diferent on l'èxit no es mesura pel valor dels diners sinó per l'honestedat dels seus comportaments.

Guies per a l’emprenedoria

El portal compta amb tres guies bàsiques per l'emprenedoria: la guia per a la creació de cooperatives, la guia per a l'elaboració d'un pla d'empresa, i l'esquema per a l'elaboració i concreció d'un Pla d'Empresa (amb una eina on-line per al seu desenvolupament).

A més, en col•laboració amb l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el treball, ofereix un enllaç al servei públic gratuït d'assessorament en matèria de prevenció, per a microempreses i autònoms.

També ofereix un sistema on line que ajuda en el disseny d'un pla d'empresa, i altres recursos i documents organitzats per comunitats autònomes, per conèixer les especificitats necessàries en la creació d'empreses cooperatives en l'àmbit territorial d'una autonomia. En aquest sentit, s'inclou també un quadre comparatiu de legislació existent (diferent en cada comunitat autònoma).

El portal inclou a més, la guia per a la transformació d'empreses en crisi, i un espai multimèdia, amb vídeos que expliquen la nova normativa comptable per a cooperatives.

http://www.emprende.coop/

Publicada: 01/10/2014