FEVECTA celebra el 2 de juny lĺAssemblea General OrdinÓria

Està prevista la renovació parcial del Consell Rector de l'entitat corresponent a cinc de les seues vocalies

La Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA) celebra el divendres, 2 de juny a la Sala ‘La Cubierta’ de l’Edifici Insomnia de La Marina de València (C/ de la Travesía, 15b), l’Assemblea General Ordinària.

Prop de 600 cooperatives de tota la Comunitat Valenciana pertanyents als més variats sectors d'activitat estan cridades a participar en aquest acte, en el qual se sotmetrà a la consideració de l'Assemblea la gestió durant 2022 i el pressupost de l'organització per al present exercici.

La inauguració de l'acte està programada a les 11 h i anirà a càrrec de la directora general d'Emprenedoria i Cooperativisme de la Conselleria d'Economia Sostenible, Teresa García.

En el transcurs de l'Assemblea General de socis, es procedirà a la renovació de cinc dels 11 membres que integren actualment el Consell Rector de FEVECTA (vocals 2n a 6é) i quatre suplents, d'acord amb el que marquen els seus estatuts.

Publicada: 26/05/2023