Les Corts demanen al Govern que evite la 'bancarització' de les cooperatives de crčdit valencianes

Tots els grups per unanimitat reclamen que es mantinga la naturalesa i el règim normatiu d'aquestes entitats, que suposen gairebé la meitat del sector nacional

El ple de les Corts ha aprovat per unanimitat que el Consell demane al Govern central que en la reforma del règim jurídic de les cooperatives de crèdit que està impulsant el Ministeri d'Economia "es preserven les essències tradicionals del model del crèdit cooperatiu i s'evite la generalitzada i obligatòria bancarització del sector".

Així ho han acordat tots els grups amb representació a la cambra en forma d'una Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre el suport al sector de les cooperatives de crèdit valencianes, presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Així doncs, la proposta de resolució planteja el següent:

  1. Les Corts manifesten el seu suport al sistema valencià de cooperatives de crèdit perquè consideren que aquestes entitats presten un servei essencial en la dinamització econòmica i social de les economies locals on realitzen la seua activitat, permeten estimular la competència del sector, eviten l'exclusió financera de localitats d'escassa població situades en zones rurals i, a més, gràcies a una gestió sana i prudent, han pogut sobreviure a la crisi financera i econòmica pels seus propis mitjans, sense necessitat d'aportació de recursos públics, com sí que ha succeït amb un altre tipus d'entitats.
  2. Les Corts insten el Consell que es dirigisca al Govern d'Espanya perquè, en l'anunciada reforma del règim jurídic de les cooperatives de crèdit que està impulsant el Ministeri d'Economia i Competitivitat, es preserven les essències tradicionals del model del crèdit cooperatiu i s'evite la generalitzada i obligatòria bancarització del sector.

Publicada: 02/10/2014