CEPES defensa a Brussel·les l'elaboració d'un Pla d'Acció Europeu per a l'Economia Social

Juan Antonio Pedreño subratlla que la "Economia Social ha de ser una prioritat en l'agenda de les polítiques econòmiques i socials de la nova Comissió i del Parlament Europeu"

El president de la Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, ha defensat a Brussel·les davant les institucions comunitàries la continuïtat de l'Intergrup d'Economia Social que el Parlament Europeu manté des de l'any 1990.

Pedreño va exposar les prioritats del sector en el marc de la Conferència 'Perspectives i prioritats per a la nova Comissió i Parlament Europeu: L'economia social i la innovació social com a motors de la competitivitat, el creixement i el benestar social', organitzada pel Consell Econòmic i Social Europeu a Brussel·les.

"L'Economia Social", ha subratllat Pedreño, "ha de ser una prioritat en l'agenda de les polítiques econòmiques i socials del Parlament i la Comissió Europea". El president de CEPES ha destacat que "ara més que mai cal apostar per aquest model empresarial, que ha demostrat crear ocupació i riquesa, fins i tot en època de crisi, i que representa el 15% del PIB i el 17% de l'ocupació a la Unió Europea, segons va afirmar públicament l'excomissari Barnier davant el parlament comunitari".

La patronal de l'Economia Social espanyola ha traslladat a les institucions comunitàries la necessitat de comptar amb "espais permanents i estructures de treball i diàleg sobre l'Economia Social". Per aquest motiu, CEPES considera necessària la continuïtat del Intergrup d'Economia Social al Parlament Europeu, com a òrgan de debat i presa d'iniciatives per al desenvolupament d'aquest sector empresarial dins de les institucions comunitàries.

Pla Europeu d'Acció

Un altre aspecte que ha defensat el president de CEPES en el Comitè Econòmic i Social Europeu és l'elaboració d'un Pla Europeu d'Acció per al foment i desenvolupament de l'Economia Social, que establisca les prioritats i criteris d'actuació conjuntament entre les institucions europees, els Estats membres i les autoritats locals i regionals.

Pedreño ha defensat "la creació d'una unitat o departament transversal sobre Economia Social dins de la Comissió Europea, dotat amb recursos humans i tècnics amb capacitat per a l'elaboració de polítiques de desenvolupament i impuls d'aquest sector empresarial, democràtic i en el qual la persona prima sobre el benefici". A més es va reiterar la necessitat de promoure mesures que faciliten el finançament de les empreses d'Economia Social.

Així mateix, el president de CEPES va recordar que "ja hi ha una excel•lent base sobre la qual construir aquest Pla Europeu", com és el "Full de Ruta per a les cooperatives, família troncal de l'Economia Social impulsada per l'antic comissari Tajani o els més de 200 documents de les institucions comunitàries que posen en valor a l'Economia Social en diferents àmbits".

Empreses socials

El president de CEPES també ha fet referència a l'emergent concepte d'"empresa social" i sobre com a Espanya s'està treballant per incorporar dins de la Llei 5/2011 d'Economia Social, segons van ratificar fa uns dies els principals grups parlamentaris del Congrés espanyol.

El terme 'empresa social' afecta directament al conjunt de l'Economia Social ", ha explicat Pedreño, que, no obstant, ha advertit de la tendència" a confondre o utilitzar com a sinònims "els termes 'empresa social' i 'economia social'.

El president de CEPES ha puntualitzat que "si bé les empreses socials i les de la resta de figures que componen l'Economia Social comparteixen valors i principis de funcionament, l'Economia Social és molt més àmplia i abasta diferents formes d'empresa que actuen en tots els sectors econòmics, amb empreses de totes les mesures".

Pedreño ha recordat que "la Comissió Europea defineix i emmarca a les empreses socials com a agents de l'Economia Social i, per això, ens sembla fonamental promoure les 'empreses socials', si bé és important fer-ho també en coherència amb la resta de formes jurídiques que componen l'Economia Social: cooperatives, societats laborals, mutualitats, empreses d'inserció, centres especials d'ocupació, associacions del sector de la discapacitat i confraries de pescadors".

CEPES ha aprofitat la seua estada a Brussel•les per mantindre reunions de treball amb les diverses forces polítiques espanyoles amb representació al Parlament Europeu per afavorir el manteniment de l'Intergrup d'Economia Social i per presentar les prioritats del sector de cara a la nova agenda del Parlament i de la Comissió Europea.

Publicada: 08/10/2014