Una proposta de suport a les empreses cooperatives presentada pel PSPV en les Corts resulta aprovada per unanimitat

Els grups parlamentaris presenten 506 propostes de resolució durant l'últim debat de política general

Els grups parlamentaris de les Corts Valencianes van presentar un total de 506 propostes de resolució per al Debat de Política General. Entre les propostes presentades pel PSPV, destaca la que demana dotar de manera suficient el pressupost destinat al foment de les cooperatives per al foment de l'ocupació.

La proposta presentada pel PSPV va ser aprovada per unanimitat de tots els partits. D'acord amb la resolució aprovada, "Les corts Valencianes insten el Consell de la Generalitat a prioritzar, en el marc de les seues estratègies per a la creació d'ocupació, el foment de l'empresa cooperativa amb una dotació pressupostària que reflectisca adequadament aquesta prioritat i això en base als positius resultats que la fórmula cooperativa ha tingut en aquesta crisi en comparació a altres fórmules societàries".

Publicada: 08/10/2014