CEPES i Banco Cooperativo Espa˝ol signen un conveni per facilitar finanšament a empreses de l'Economia Social

Les associades a FEVECTA també podran accedir en condicions favorables a finanç ament, la bestreta de subvencions, internacionalització, inversions i aportacions a capital

La Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) i el Banco Cooperativo Español, en nom de les seues Caixes Rurals associades, han signat un conveni de col•laboració que permetrà a les empreses d'aquest sector empresarial (també les associades a FEVECTA) tindre accés a condicions favorables de finançament.

El conveni ha estat signat pel president de la patronal espanyola de l'Economia Social, Juan Antonio Pedreño, i el president del Banco Cooperativo Español, José Luis García Palacios.

L'objectiu principal de l'acord, que tindrà un termini d'un any prorrogable, serà atendre les necessitats financeres de les empreses de l'àmbit de CEPES a través d'un extens ventall de serveis i productes bancaris en condicions preferents, així com establir línies especials de finançament.

Les caixes rurals associades al Banco Cooperativo, han de facilitar, gràcies al conveni, condicions preferents en funció del producte, del termini de l'operació i de la capacitat creditícia del client.

A més, les empreses de l'Economia Social disposaran de línies especials de finançament per a promoure la creació de noves empreses, la bestreta de subvencions públiques, internacionalització, circulant, materialització d'inversions en actiu fix i aportacions al capital de l'empresa.

Amb aquest conveni, ambdues organitzacions mostren el seu suport a les persones i entitats que integren l'Economia Social, un model social i empresarial que destaca per ser més participatiu, transparent i en el qual la persona prima per sobre del capital, i que ha demostrat fins i tot en època de crisi que pot mantenir i generar riquesa econòmica i social.

Per al president de CEPES, Juan Antonio Pedreño "la signatura d'aquest conveni és una notícia positiva perquè reitera el compromís d'una família de l'Economia Social com són les Caixes Rurals amb la resta de les empreses del sector i permetrà que arriben recursos financers per millorar la competitivitat d'aquestes empreses".

El president del Banco Cooperativo Español, José Luis García Palacios, ha assenyalat que "la missió de les Caixes Rurals sempre ha estat i estarà unida a la millora de les empreses que desenvolupen l'Economia Social a Espanya i com cooperatives de crèdit, entenen i comparteixen els principals objectius que tenen les empreses que conformen CEPES amb els seus associats i clients ".

Sobre CEPES

La Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) és la màxima institució representativa de l'Economia Social a Espanya, constituint-se com una plataforma de diàleg institucional amb els poders públics. Els seus 28 socis representen els interessos de més de 44.000 empreses, representat al 12,5% de l'ocupació i amb una facturació al voltant del 10% del PIB. Els seus socis, amb més de 200 estructures autonòmiques, són organitzacions nacionals o autonòmiques i grups empresarials, que representen els interessos de Cooperatives, Societats Laborals, Mutualitats, Empreses d'Inserció, Centres Especials d'Ocupació, Associacions del sector de la discapacitat i Confraries de pescadors.

Sobre el Banco Cooperativo Español

El Banc Cooperatiu Espanyol és una entitat participada per 41 cooperatives de crèdit, (caixes rurals) que actua donant suport a les seues cooperatives associades i la fi és la centralització de serveis bancaris. Amb més de 25 anys d'existència dels objectius d'aquesta entitat es fonamenten en l'increment de la capacitat de negoci de les seves Caixes Rurals, prestant tot tipus de serveis financers.

Publicada: 23/10/2014