Diferčncies amb les empreses de capital

  EMPRESES DE CAPITAL (S.A. y S.L.) COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT
PODER DE PARTICIPACIÓ En funció del capital aportat Una persona, un vot
DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS En funció del capital aportat En funció del treball
FI DE L'ACTIVIDAD ECONÒMICA Màxim benefici o lucre El resultat subordinat al benestar social