Qué fem?

FEVECTA basa les seues actuacions entorn de tres grans pilars:

Defensa dels interessos de les cooperatives

FEVECTA és l'entitat representativa de les cooperatives de Treball Associat de la Comunitat Valenciana, en els àmbits econòmic, polític i social, davant de les entitats públiques i privades, i al si del moviment cooperatiu en general, adoptant per a tal fi totes les accions que considere oportunes.

Promoció i foment del cooperativisme

La Federació orienta i assessora els grups de persones que pretenen constituir una cooperativa. Si estàs interessat a crear una cooperativa de treball associat, pots dirigir-te al servei d'atenció a emprenedors en qualsevol de les nostres seus de València, Castelló i Alacant on t'atendrem de manera totalment gratuïta + INFO.

Serveis a les cooperatives associades i a altres institucions*

FEVECTA posa a disposició de les cooperatives i d'aquells professionals que els assessoren un equip tècnic especialitzat que ofereix serveis de:

  • Assessorament juridicoeconòmic.
  • Serveis cooperatius (informació de subvencions, tràmits registrals, adaptació i modificació d'estatuts socials, assessorament i disseny del RRI, etc.).
  • Formació professional i societària.
  • Informació empresarial d'interés per a les cooperatives.
  • Gestió de projectes de Desenvolupament empresarial.
  • Suport a la creació de cooperatives.
  • Edició de publicacions pràctiques per a la gestió cooperativa.
  • Altres serveis.

* La quota d’afiliación a FEVECTA pot imputar-se al Fons de Promoció i Formació Cooperativa (FPFC).